Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Apie VATESI

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinio reglamentavimo ir priežiūros institucija Lietuvoje, kuri nustato saugos reikalavimus ir taisykles, prižiūri, kaip jų laikomasi, išduoda licencijas, leidimus bei laikinuosius leidimus, vertina branduolinės energetikos objektų saugą. VATESI užtikrina Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, nustatytus tarptautinėse sutartyse, bei atstovauja šalies interesus tarptautinėse organizacijose.

 

VATESI misija – vykdyti branduolinės energetikos objektų ir veiklos, susijusios su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo medžiagomis, saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekiant apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

VATESI yra savarankiška valstybės įstaiga, įkurta 1991 m. Jos veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gaunamų pajamų.

VATESI vadovauja viršininkas, kurį skiria Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu, ir viršininko pavaduotojai. Viršininko pavaduotojus skiria Ministras Pirmininkas  viršininko teikimu.

 

VATESI reguliuoja ir prižiūri:

- galutinai sustabdytą Ignalinos atominę elektrinę; 

- saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą branduolinės energetikos objektuose;

-  fizinę branduolinių energetikos objektų ir branduolinių medžiagų saugą;

-  branduolinių medžiagų apskaitą, jų ir branduolinių technologijų naudojimą tik taikiems tikslams;

-  branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimą;

-  branduolinių energetikos objektų radiacinę saugą;

-  branduolinės energetikos objektų avarinę parengtį.

 

Svarbiausias institucijos tikslas, kad būtų užtikrintas aukštas branduolinės energetikos objektų saugos lygis. Strateginiam VATESI tikslui įgyvendinti rengiami įvairūs teisės aktai, vertinama branduolinės energetikos objektų sauga, vykdomi patikrinimai, išduodamos licencijos bei leidimai įvairiai licencijuojamai veiklai.

 

Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklos sritį:

Branduolinė sauga

Radiacinė sauga branduolinės energetikos srityje

Branduolinis saugumas ir fizinė sauga

Radioaktyvių atliekų tvarkymas

Branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimas

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymas

Avarinė parengtis

 

VATESI išduodamos licencijos, leidimai bei vykdomi patikrinimai:

Licencijos ir leidimai  

VATESI patikrinimų planai

Patikrinimai


 

VATESI teikiamų administracinių paslaugų aprašymai:

Paslaugų aprašymai

 

VATESI veiklos nuostatai:

VATESI nuostatai

 

 

 

Atnaujinta 2023-05-16