Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Įgyvendintas projektas „Kokybės vadybos sistemos diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“


Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) įgyvendino projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-063).

 

Finansavimas šiam projektui buvo skirtas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

 

Projekto tikslas – padidinti VATESI veiklos efektyvumą, pagerinti VATESI teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.

 

Projekto veikla – projekto metu buvo įdiegta integruota vadybos sistema, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ ir Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standarto GS-R-3 „Objektų ir veiklos vadybos sistemos“ (angl. „The Management System for Facilities and Activities“) reikalavimus. 2015 m. birželio 1 d. VATESI kokybės vadybos sistema  sertifikuota kaip atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Taip pat buvo sukurta ir įdiegta viešojo administravimo informacinė sistema VAIS, leidžianti perkelti į elektroninę erdvę dokumentų ir procesų valdymą. Visos projekto veiklos yra įgyvendintos, 2015 m. rugsėjo mėnesį pateikta ir patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

Projekto nauda – stiprinant VATESI administracinius gebėjimus ir didinant veiklos efektyvumą gerėja ir VATESI teikiamų viešųjų paslaugų kokybė – trumpėja terminai, mažėja neatitikčių skaičius, efektyviau komunikuojama su pareiškėjais, licencijų ir (ar) leidimo turėtojais.

 

Projekto tęstinumas bus užtikrinamas ir toliau tobulinant bei prižiūrint VATESI įdiegtą integruotą vadybos sistemą bei naudojantis administravimo informacine sistema VAIS.

 

Kontaktinis asmuo:

Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Vida Jakimavičienė

Tel. (8 5) 266 1661

vida.jakimaviciene(at)vatesi.lt

 

 

 

Įgyvendintas projektas „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau vadinama – VATESI) įgyvendino projektą „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-049).  

 

Finansavimas šiam projektui buvo skirtas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

VATESI vykdo branduolinės saugos, branduolinių medžiagų ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei radiacinės saugos vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinio reguliavimo ir priežiūros (toliau vadinama – saugos reguliavimas ir priežiūra) funkcijas. Viena iš svarbių VATESI funkcijų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 2009 m. birželio 25 d. Europos Tarybos direktyvą 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema – prižiūrėti, kaip yra vykdomi branduolinės saugos reikalavimai, o esant jų pažeidimų – taikyti administracinio poveikio priemones.

 

Projekto tikslas – kelti VATESI specialistų kvalifikaciją administracinio poveikio priemonių taikymo srityje. 

 

VATESI specialistai, pakėlę kvalifikaciją mokymuose, vykdomuose vadovaujantis pagal šį projektą sukurtomis mokymo programomis, nustatę pažeidimus galės tinkamai juos tirti ir taikyti administracinio poveikio priemones, todėl šio projekto įgyvendinimas sustiprins VATESI administracinius gebėjimus vykdant saugos reguliavimą ir priežiūrą ir tiesiogiai prisidės prie viešojo administravimo Lietuvoje efektyvumo didinimo.

 

Visos projekto veiklos yra įgyvendintos, pateikta ir patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

Siekiant užtikrinti projekto tęstinumą, asmenys, norintys susipažinti su projekto metu parengtomis mokymo programomis, mokymo medžiaga ir mokymo leidiniais gali pateikti prašymą elektroniniu paštu ugne.adomaityte(at)vatesi.lt.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Administravimo departamento

Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Ugnė Adomaitytė

Tel. (8 5) 266 1585

ugne.adomaityte(at)vatesi.lt

 

 

 

 

Atnaujinta 2018-06-15