Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Reikalavimai licencijai ar laikinajam leidimui vykdyti branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti

 

VATESI licencijos ar laikinieji leidimai, reikalingi vykdyti šią branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

 

  • naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas;
  • montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;
  • verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;
  • vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas.

 

Licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo, patikslinimo, jų dublikatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, veiklos turint licenciją ar laikinąjį leidimą sąlygų reikalavimus nustato Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 (aktuali redakcija).

 

Pareiškėjas, norintis gauti licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, turi pateikti VATESI tiesiogiai, per atstumą arba per kontaktinį centrą (pavyzdžiui, www.lietuva.gov.lt) paraišką licencijai gauti arba prašymą laikinajam leidimui gauti kartu su dokumentais, kurių sąrašą, galima rasti Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių 6 skyriuje.

 

Rengiant šiuos dokumentus rekomenduojama vadovautis Paraiškos ir prašymo dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, dokumentų rengimo rekomendacijomis.

 

Paraiškos išduoti licenciją forma ir prašymo išduoti laikinąjį leidimą forma yra nustatyta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-290 „Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos duomenų formų patvirtinimo“ (aktuali redakcija):

 

1) paraiškos išduoti licenciją forma (doc, pdf);

2) prašymo išduoti laikinąjį leidimą forma (doc, pdf);

3) prašymo registruoti veiklą forma (doc, pdf).

 

 

Licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo procedūros trukmė
VATESI per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo  dienas raštu informuoja paraišką pateikusį asmenį.
Jeigu asmuo pateikė ne visus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus ir per VATESI nustatytą terminą nepateikė tinkamai įformintų trūkstamų dokumentų, VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad paraiška išduoti licenciją ar prašymas išduoti laikinąjį leidimą  nenagrinėjami.

Išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą atsisakoma, jeigu:
1) pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų;
2) valstybinės radiacinės saugos priežiūros metu nustatyta, kad pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.
Už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą yra imama nustatyto dydžio Valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis už kiekvienos rūšies licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą yra numatytas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 (aktuali redakcija).
 

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

 

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo kodas 188659752

Įmokos kodas 5780

Mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už VATESI licencijos/laikinojo leidimo išdavimą

 

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Informaciją apie surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

 

 

Dėl licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo, tikslinės metodinės pagalbos „Verslo naujokams“, pradedantiems vykdyti ir pirmus metus vykdantiems branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, prašome kreiptis į Transportavimo ir radiacinės saugos skyrių:

Vyriausioji inspektorė Asta Nekrasovaitė
Tel. (8 5) 2661 578
El. p. asta.nekrasovaite(at)vatesi.lt

Skyriaus vedėja Kristina Tumosienė
Tel. (8 5) 2661 591
El. p. kristina.tumosiene(at)vatesi.lt

 

 

 

Atnaujinta 2023-08-04