Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimas

Vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymu, pareiškėjo, pateikusio paraišką gauti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas licencijas, ir šių licencijų turėtojo vadovaujantys darbuotojai (organizacijos vadovas, organizacijos vadovo pavaduotojai, organizacijos vadovui arba jo pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovai), atsakingi už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, taip pat už branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų vykdymo priežiūrą, turi atestuotis. 

Vadovaujančių darbuotojų atestavimas vykdomas Branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 260, nustatyta tvarka.


Techninės literatūros, branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų ir licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomų teisės aktų, iš kurių bus sudaromi branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo egzamino klausimai, sąrašas.

 

 

Už branduolinės energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo atestavimo egzamino laikymą ar perlaikymą ir atestato išdavimą imama nustatyto dydžio Valstybės rinkliava, kurios dydžiai nustatyti ir patvirtinti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.600².1 ir 4.600².2 papunkčiuose.

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Įmokos kodas 5780
Mokesčio pavadinimas:
- valstybės rinkliava už branduolinės energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo atestavimo egzamino laikymą ar perlaikymą (mokesčio dydis nustatytas 4.600².1 papunktyje);
- valstybės rinkliava už branduolinės energetikos objekto  vadovaujančio darbuotojo atestato išdavimą (mokesčio dydis nustatytas 4.600².2 papunktyje).

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Informaciją apie surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

 

Atestavimo klausimais kreiptis:

Eksploatavimo patirties analizės skyrius
Vyriausiasis inspektorius Rimantas Daubaras
Tel. (8 5) 2661 624
El. p. rimantas.daubaras(at)vatesi.lt    

Vedėjas Dainius Brandišauskas
Tel. (8 5) 2661 582
El. p. dainius.brandisauskas(at)vatesi.lt

 

 

 

Atnaujinta 2023-05-05