Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Atestavimo pažymėjimų, suteikiančių teisę mokyti radiacinės saugos, išdavimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 27 straipsnio nuostatomis VATESI išduoda atestavimo pažymėjimus, suteikiančius teisę asmenims mokyti radiacinės saugos branduolinės energetikos objektų ir kitų įmonių, vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojus, įskaitant ir šių įmonių asmenis, atsakingus už radiacinę saugą (toliau – atestavimo pažymėjimai).


Atestavimo pažymėjimai yra išduodami Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintų VATESI viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73, nustatyta tvarka.

•    Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos.

•    VATESI išduotų atestavimo pažymėjimų sąrašas.


Atestavimo pažymėjimo išdavimo klausimais kreiptis:

Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius
Vyriausioji inspektorė Asta Nekrasovaitė
Tel. (8 5) 2661 578
El. p. asta.nekrasovaite(at)vatesi.lt

Vedėja Kristina Tumosienė
Tel. (8 5) 2661 591
El. p. kristina.tumosiene(at)vatesi.lt

 

 

 

Radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio nuostatomis VATESI išduoda branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertų pripažinimo pažymėjimus (toliau – eksperto pažymėjimai).

Asmuo, turintis eksperto pažymėjimą, pataria ir teikia konsultacijas branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojui radiacinės saugos klausimais, siekdamas užtikrinti veiksmingą žmonių ir aplinkos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

Eksperto pažymėjimai yra išduodami Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu pareigos“, patvirtintų VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-204, nustatyta tvarka.

•   Reikalavimai asmenims, siekiantiems tapti radiacinės saugos ekspertu.

 

 

Eksperto pažymėjimo išdavimo klausimais prašome kreiptis:

Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius
Vyriausioji inspektorė Asta Nekrasovaitė
Tel. (8 5) 2661 578
El. p. asta.nekrasovaite(at)vatesi.lt

Vedėja Kristina Tumosienė
Tel. (8 5) 2661 591
El. p. kristina.tumosiene(at)vatesi.lt

 

 

Atnaujinta 2022-02-02