Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Informacija ūkio subjektams apie lapkričio 1 d. įsigaliojusius branduolinės saugos reikalavimų pakeitimus ir kontrolinius klausimynus

VATESI logotipas

2023 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo ūkio subjektams aktualūs Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patikslinti branduolinės saugos reikalavimai ir nauja kontrolinio klausimyno-ataskaitos forma.

BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“  
Teisės akte patikslinti reikalavimai licencijos turėtojo atsakomybei, statant branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) saugai svarbias konstrukcijas, sistemas ir komponentus (BEO SS KSK), taip siekiant užtikrinti BEO SS KSK atitiktį BEO statinio projektui, saugą pagrindžiantiems bei normatyviniams techniniams dokumentams. Taip pat patikslinti reikalavimai SS KSK statybos dokumentams, kurie turi būti saugomi BEO SS KSK statybos metu ir perduodami į BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti etapą, kad būtų užtikrintas jų atsekamumas.

BST-3.1.1-2021“ „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“
Branduolinės saugos taisyklėse patikslinta radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio techninės būklės patikrinimo komisijos paskyrimo procedūra.  

Taip pat atnaujinti branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ ir BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“, siekiant detaliau reglamentuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veikla užsiimančio licencijos turėtojo lyderystę, vadybą bei kultūrą saugos požiūriu, remiantis TATENA 2022 m. publikuotu saugos vadovu Nr. GSG-16 „Lyderystė, vadyba ir saugos kultūra tvarkant radioaktyviąsias atliekas“ (angl. Leadership, Management and Culture for Safety in Radioactive Waste Management). Taip pat teisės aktai papildyti rekomendacijomis vadovautis tarptautinių standartų reikalavimais projektuojant vėdinimo sistemas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose bei numatant ir naudojant aerozolius izoliuojančiąsias ir sulaikančiąsias sistemas, taip pat planuojant radionuklidais užterštų objektų eksploatavimo nutraukimo veiklą, kad radiologiniu požiūriu būtų užtikrintos saugios darbo sąlygos.

BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“
Branduolinės saugos reikalavimuose patikslintos patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos pateikimo ūkio subjektams nuostatos dėl patikrinimo rezultatų perdavimo komandiruoto darbuotojo darbdaviui. Taip pat patikslinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos pavadinimas ir parengtų raštų, patikrinimo ataskaitų bei kitų dokumentų siuntimo suinteresuotiems asmenims būdai.


Taip pat lapkričio 1 d. įsigaliojo Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo ir saugai svarbių sistemų ir komponentų techninės priežiūros kontrolinio klausimyno-ataskaitos forma.

Primename, kad kontrolinių klausimynų-ataskaitų formos skelbiamos VATESI interneto svetainės srityje Ūkio subjektų priežiūra, nuorodos į aktualius teisės aktus – srityje Teisės aktai.