Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vairuotojas-automechanikas

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • laikydamasis Kelių eismo taisyklių vairuoja jam perduotus VATESI tarnybinius automobilius, naudojasi darbe kitomis priemonėmis, kurios jam perduotos, perka ir saugo VATESI atsargas (kurą), kurios jam perduotos;
 • prižiūri ir tvarko jam perduotus VATESI tarnybinius automobilius, ruošia tarnybinius automobilius ir pateikia juos techninei apžiūrai, organizuoja tarnybinių automobilių remontą ir techninę priežiūrą, Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl tarnybinių automobilių įsigijimo ar atnaujinimo;
 • organizuoja tarnybinių automobilių kasdieninį ir periodinį techninį aptarnavimą;
 • pildo priskirto tarnybinio automobilio kelionės lapus;
 • prižiūri priskirtų tarnybinių automobilių švarą ir tvarką;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, duotus siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • gerai žinoti Kelių eismo taisykles bei vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus, transporto priemonių, mechanizmų, prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimų požymius bei priežastis ir jų įtaką saugiam eismui, transporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus;
 • būti susipažinęs su transporto priemonių eksploatacijos instrukcijomis;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 5 metų praktinio vairavimo stažą;
 • žinoti elgesio kultūros, profesinės etikos pagrindus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.