Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Komisijos ir darbo grupės

Neįprastųjų įvykių ir eksploatavimo patirties analizės komisija

 

Sudaryta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-212 (veikia nuo 2003 m.). Pagrindinės šios komisijos funkcijos reglamentuojamos Reguliavimo ir eksploatavimo patirties valdymo procedūros apraše, patvirtiname Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-127 „Dėl Reguliavimo ir eksploatavimo patirties valdymo procedūros aprašo patvirtinimo“. Tai yra informacijos apie reguliavimo ir eksploatavimo patirtį, įskaitant neįprastuosius įvykius, peržiūra, analizė, siūlymų dėl atitinkamos patirties panaudojimo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veikloje teikimas. Veikia nuolat.

 

Numatomų grėsmių vertinimo komisija

 

Komisija yra sudaryta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-206. Komisiją sudaro Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento atstovai. Komisijos sudarymo pagrindas – Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktas. Pagrindinis komisijos tikslas – analizuoti ir apibendrinti informaciją, būtiną numatomų grėsmių branduolinės energetikos objektams ir numatomos grėsmės Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų šiame priede nurodytais kiekiais, įsigijimui, turėjimui, naudojimui ir vežimui nustatymui ir persvarstymui. Veikia nuolat.

 

Terminijos komisija

 

Terminijos komisija sudaryta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 22.3-49 (veikia nuo 2004 m.). Šios komisijos tikslas – teikti pasiūlymus dėl branduolinės saugos, radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės srities terminų straipsnių sutvarkymo dalykiniu ir kalbos požiūriu. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos terminijos komisija, kurią sudaro darbuotojai iš pagrindinių veiklos padalinių, terminų straipsnių rinkinius teikia Valstybinei lietuvių kalbos komisijai aprobuoti ir skelbti Lietuvos Respublikos terminų banke. Veikia nuolat.

 

Atnaujinta: 2016-03-15