Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Viršininkas

Valstybės pareigūnas atlieka šias funkcijas:

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos teisėtumą, nepertraukiamą funkcijų atlikimą ir finansinį skaidrumą. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas sprendžia visus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos kompetencijos klausimus. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas:

 

 • atstovauja ir (ar) įgalioja atstovauti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
 • tvirtina Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skaičių, padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir aprašymus;
 • tvirtina, suderinęs su Valstybės saugumo departamentu, pareigybių Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje, į kurias priimami (perkeliami) asmenys tikrinami Valstybės saugumo departamento siekiant gauti išvadą, nurodytą Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje, sąrašą;
 • įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas;
 • tvirtina Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos metinį veiklos planą;
 • tvirtina metinę Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos teikia juos Prezidentui ir Vyriausybei ir paskelbia viešai;
 • leidžia įsakymus ir tikrina, kaip jie vykdomi;
 • užtikrina, kad Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veikla vyktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

 

 

Reikalavimai valstybės pareigūnui:

 

 

 • turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas;
 • turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento teigiamai išvadai gauti.

 

Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“, 10 punkto 6 pastraipa įstaigoms, administracijoms, departamentams (valdyboms) skirtos užduotys yra nustatomos ir skelbiamos tik valstybės tarnautojų, o viršininko ir viršininko pavaduotojų, kurie yra valstybės pareigūnai, ši informacija neskelbiama.