Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumai

Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir visus gyventojus, iš Ignalinos AE į orą ir Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumai yra ribojami Lietuvoje galiojančių normų ir reikalavimų. Iš Ignalinos AE į orą bei vandenį ribiniai per metus leidžiami išmesti radionuklidų aktyvumai pateikti 1 lentelėje.

 

1 lentelė   

Išmetimo būdas:

Išmetamų radionuklidų aktyvumų ribos, Bq/metai

Į orą

2,45·1015

radioaktyviosios inertinės dujos – 2,22·1015

ilgaamžiai radionuklidai – 1,72·1012

H-3 – 2,22·1014

C-14 – 3,41·1012

Į vandenį

1,72·1014

Aktyvumo vienetas Bekerelis (Bq)

 

Siekiant įsitikinti, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai iš Ignalinos AE nėra viršijami, atliekama radiologinė stebėsena. Šios stebėsenos metu nustatyta, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai ne tik neviršija leistinų ribų, bet sudaro labai mažą jų dalį.

 

Į orą išmetamų radionuklidų bendras aktyvumas iš Ignalinos AE 2013–2018 metais pateiktas 2 lentelėje.

 

2 lentelė

Metai

Aktyvumas, Bq

Procentais nuo ribinių aktyvumų, %

2013

8,564·109

0,0127

2014

6,159·109

0,0075

2015

7,231·109

0,1236

20165,164·1090,0212
20172,929 ∙ 1090,038
20187,734 ∙ 1090,032

 

Apšvitą nuo į atmosferą išmetamų radionuklidų nulemia radioaktyvieji aerozoliai, kadangi radioaktyviųjų inertinių dujų ir radioaktyvaus jodo (I-131) į atmosferą jau nebeišmetama. Tai paaiškinama tuo, jog abiejuose reaktoriuose nebevyksta valdoma branduolinė reakcija, dėl kurios susidarydavo trumpaamžių radioaktyviųjų inertinių dujų ir radioaktyvaus jodo (I-131). Suskilus likutiniams radionuklidams, jų nebeliko ir į aplinką jie nebeišmetami.

 

Į Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų bendras aktyvumas 20132018 metais pateiktas 3 lentelėje. 

 

3 lentelė 

Metai

Aktyvumas, Bq

Procentas nuo ribinių aktyvumų, %

2013

1,92·1010

0,0022

2014

5,96·109

0,0007

2015

8,208·109

0,0047

20162,69·10100,016
20176,41 ∙ 10100,037
20188,64 ∙ 10100,05

  

  

 Atnaujinta 2019-08-01