Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip į labai mažai radioaktyvių atliekų saugyklą priimamos pakuotės

2018 m. gegužės 31 d. VATESI specialistai patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė užtikrina radioaktyviųjų atliekų pakuočių atitiktį priėmimo į labai mažai radioaktyvių atliekų saugyklą kriterijams.

Patikrinimo metu tikrinta, ar saugykloje saugomų labai mažai radioaktyvių atliekų fizinės, mechaninės, cheminės, radiologinės savybės atitinka priėmimo į saugyklą reikalavimus, ar radioaktyviųjų atliekų pakuotės gaminamos pagal pakuočių formavimo reikalavimus.

Taip pat patikrinti pasirinktų radioaktyviųjų atliekų pakuočių pasų duomenys, išmatuotos dvi radioaktyviųjų atliekų pakuotės dėl paviršiaus užterštumo ir dozės galios bei jų matavimų rezultatai palyginti su pasų duomenimis. Atidarius konteinerių dangčius, apžiūrėtos pakuočių viduje esančios radioaktyviosios atliekos.

Patikrinimo metu nustatytas pažeidimas – viena radioaktyviųjų atliekų pakuotė pagaminta nesivadovaujant radioaktyviųjų atliekų pakuočių formavimo instrukcija, joje rastas nedidelis kiekis radioaktyviųjų atliekų, kurios neturėjo patekti į šią pakuotę pagal pakuočių formavimo instrukcijoje nustatytus reikalavimus radioaktyviųjų atliekų vienalytiškumui. Dėl šio pažeidimo VĮ Ignalinos atominei elektrinei pateiktas privalomas vykdyti nurodymas pašalinti nustatytą pažeidimą.

Taip pat nustatytas mažareikšmis pažeidimas – vienos radioaktyviųjų atliekų pakuotės pasas pagal nustatytą formą nebuvo pilnai užpildytas. Šis mažareikšmis pažeidimas buvo pašalintas vykusio patikrinimo metu.