Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta panaudoto branduolinio kuro rinklių sandarumo kontrolės sistema Ignalinos AE

2017 m. kovo 15 d. VATESI atliko panaudoto branduolinio kuro rinklių sandarumo kontrolės sistemos patikrinimą.

VATESI specialistai tikrino, kaip Ignalinos AE tvarko 1-ojo ir 2-ojo blokų šilumą išskiriančių kuro rinklių saugojimo ir apskaitos dokumentaciją, kaip vykdo šių kuro rinklių apžiūrą. Taip pat patikrinta, kaip atrenkami vandens mėginiai daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūre ir panaudoto kuro išlaikymo baseine, siekiant nustatyti cezio (Cs-137) radionuklido savitąjį aktyvumą.

Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių branduolinės saugos reikalavimams nenustatyta.