Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI patikrino Ignalinos AE įgyvendinamas branduolinės energetikos objekto statinių modifikacijas

2016 m. lapkričio 29 d. VATESI patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE) atlieka modifikacijas branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) statybos ir pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu bei su tuo susijusius BEO statinio projekto pakeitimus.


VATESI specialistai patikrino Ignalinos AE patvirtintus vadybos sistemos dokumentus, kuriuose nustatyta saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų (toliau – SS KSK) modifikacijų atlikimo tvarka BEO statybos ir pripažinimo tinkamu eksploatuoti metu. Taip pat VATESI specialistai įvertino, kaip Ignalinos AE vykdo modifikacijos proceso auditus ir skiria už modifikacijų įgyvendinimą atsakingus asmenis bei kaip įgyvendinamos Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginių statybos metu atliktos modifikacijos.


Patikrinimo metu nustatyti 4 pažeidimai: Ignalinos AE vadybos sistemos dokumentuose nenustatyta modifikacijų įgyvendinimo tvarka BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti etape (bandymų panaudojant branduolines ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas metu); BEO projekto SS KSK sprendinių keitimo tvarka neatitinka tesės aktų nustatytos BEO projekto SS KSK sprendinių keitimo tvarkos; nenustatyta projekto valdymo grupės ir Ignalinos AE struktūrinių padalinių atsakomybė tikrinant statinio projektą ir vykdant statinio projekto peržiūrą, susijusią su technologine įranga.

VĮ Ignalinos atominei elektrinei išsiųstas privalomas vykdyti nurodymas, įpareigojantis pašalinti nustatytus pažeidimus iki 2017 m. birželio 30 dienos.