Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Suinteresuotosios šalys gerai įvertino VATESI veiklą ir teikiamas paslaugas

2023 m. pabaigoje VATESI atliktų apklausų rezultatai rodo, kad suinteresuo-

tosios šalys gerai vertina VATESI veiklą ir teikiamas paslaugas.

Apklausų anketas užpildė dvi suinteresuotųjų šalių grupės: ūkio subjektai (VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojai, konsultuoti pareiškėjai) ir valstybės institucijos. Respondentai įvertino VATESI veiklą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę, taip pat tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei partnerystę. Apklausų metu iš viso buvo gauti 35 atsakymai.

Ūkio subjektai VATESI veiklą vertina teigiamai: 92 proc. vertina labai gerai, 8 proc. – gerai. Konsultacijų metu VATESI specialistų suteiktos informacijos kokybę labai gerai vertina 89 proc. ūkio subjektų, 11 proc. – gerai. Taip pat visi apklausose dalyvavę ūkio subjektai pažymėjo, kad licencijos, leidimai ir laikinieji leidimai jiems buvo išduoti arba kitos paslaugos suteiktos teisės aktų nustatytais terminais. Paklausti apie kontrolinius klausimynus 86 proc. respondentų nurodė, kad jais naudojosi ir jie padėjo tikslingai įgyvendinti pagrindinius saugos reikalavimus bei pasiruošti VATESI patikrinimams.

Valstybės institucijos VATESI tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei partnerystę taip pat įvertino teigiamai: 55 proc. institucijų VATESI partnerystę vertina labai gerai, 35 proc. – gerai, 5 proc. vertina patenkinamai, 5 proc. neturėjo nuomonės.  

Apklausų metu respondentai pateikė rekomendacijų ir pasiūlymų, kaip pagerinti VATESI teikiamų administracinių paslaugų kokybę ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Šie pasiūlymai visada yra įvertinami ir naudojami VATESI veiklai tobulinti.

VATESI suinteresuotųjų šalių apklausas atlieka kartą per metus.