Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Viešųjų konsultacijų metu visuomenei pristatytas giluminio atliekyno vietos parinkimo procesas

2024 m. kovo 15 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pradėjo viešųjų konsultacijų ciklą ir savivaldybių atstovams pristatė giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo Lietuvoje vietos parinkimo procesą.

Viešosios konsultacijos metu buvo pristatyta informacija apie giluminio atliekyno įrengimą Lietuvoje ir jo galimos vietos parinkimo procesą, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys galėtų gauti visą reikiamą informaciją apie giluminio atliekyno įrengimo vietos parinkimo procesą. Taip pat savivaldybių atstovus kvietė diskutuoti, įsitraukti ir dalyvauti sprendimų procesuose nuo pat pradinio projekto etapo, kol nėra priimti jokie sprendimai, susiję su giluminio atliekyno vietos parinkimu.

Viešųjų konsultacijų ciklo metu bus siekiama surinkti ir įvertinti visų suinteresuotųjų šalių nuomones, įžvalgas, pastabas, komentarus, pasiūlymus dėl potencialiai tinkamų giluminiam atliekynui įrengti vietų atrankos. Konsultacijų su visuomene rezultatai, bus naudojami tolesniame kompleksiniame potencialių giluminio atliekyno vietų vertinime renkant jo vietą.

Nuo projekto vykdymo pradžios, VATESI konsultuoja projektą įgyvendinančią VĮ Ignalinos atominę elektrinę dėl Lietuvoje nustatytų ir šiuolaikinių saugos reikalavimų taikymo atliekynui (pvz., atliekyno projektui ir saugos analizės atlikimui, saugos kriterijų nustatymo, atliekyno vietos (aikštelės) parinkimo ir saugos vertinimo).

Kuomet pagal poveikio aplinkai vertinimo procesą bus parinkta vieta atliekyno įrengimui, VATESI vertins giluminiam atliekynui įrengti numatytos vietos (aikštelės) tinkamumą, gavusi atliekyno statybos vietos (aikštelės) saugos vertinimo ataskaitą.

Lietuva, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinės teisės reikalavimus, įgyvendina giluminio atliekyno projektą, kurio tikslas – galutinai sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas. Už giluminio atliekyno projekto įgyvendinimą atsakinga VĮ Ignalinos atominė elektrinė, vadovaudamasi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis, vykdo pirminį planavimo projekto etapą – giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimo programą, kurios apimtyje atliekami ekspertiniai tyrimai, vertinimai, duomenų analizė ir apibendrinimas.

Šie darbai bus vykdomi ne trumpiau nei iki 2038 m. Giluminio atliekyno įrengimui reikalingą vietą planuojama patvirtinti iki 2047 m.


Daugiau informacijos apie giluminį atliekyną rasite VĮ Ignalinos atominės elektrinės interneto svetainėje.