Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pritarta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo veiklos šaltųjų bandymų ataskaitai

Lapkričio 16 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) pritarė VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktai Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo veiklos bandymų, nenaudojant radioaktyviųjų atliekų, ataskaitai ir pateikė išvadą dėl naujų statinių ir juose  įrengtos įrangos atitikties projekto sprendiniams, įgyvendinantiems branduolinės saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės reikalavimus.

Vertintoje ataskaitoje pateikta informacija apie tai, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė patikrino visą įrangą, ją išbandė realiomis sąlygomis nenaudodama radioaktyviųjų atliekų ir įsitikino, kad radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir tvarkymo įrenginiai atitinka projekto sprendinius. Tuo patvirtinta, kad įranga ir sistemos gali būti naudojamos, išimant radioaktyvias atliekas iš saugyklos, galima jas rūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE saugyklas ir įrenginius.

VATESI pateikta išvada leidžia inicijuoti branduolinės energetikos objekto statinio statybos užbaigimo komisijos veiklą. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos bandymai naudojant radioaktyviąsias atliekas, t. y. radioaktyviųjų atliekų išėmimas, rūšiavimas, transportavimas galės būti pradėti vykdyti tik tada, kai komisija patvirtins atliktų statybos darbų užbaigimo faktą.