Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Dėl situacijos Ukrainos branduolinės energetikos objektuose

Šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra.

Zaporižios atominėje elektrinėje (ZAE) situacija išlieka sudėtinga Rusijai vykdant karinę agresiją prieš Ukrainą.

TATENA ekspertai toliau reguliariai vykdo apėjimus įvairiuose elektrinės objektuose. Lapkričio 3 ir 5 d. apžiūrėdami teritorijos perimetrą, ekspertai nepastebėjo jokių minų ar sprogmenų, taip pat ir tose vietose, kur jie buvo pastebėti anksčiau.

TATENA ekspertai taip pat nori vienu metu apžiūrėti visas šešias turbinų sales. Tačiau lapkričio 10 d. aikštelėje buvusiems ekspertams vėl nebuvo leista apsilankyti 1-ojo energijos bloko turbinų salės dalyse po to, kai spalio mėn. per apžiūrą panašiai buvo apribota galimybė patekti į 1, 2, 4 energijos blokų turbinų sales.

Už Zaporižios AE aikštelės perimetro ribų TATENA apžiūrėjo tris dyzelinio kuro talpyklas. Šis dyzelinis kuras reikalingas 20 avarinių dyzelinių generatorių, esančių ZAE, darbui mažiausiai 10-čiai dienų. Talpykloje laikomas dyzelinis kuras taip pat naudojamas mobiliesiems dyzeliniams katilams, kurie naudojami šildymui, aprūpinti. Ekspertai buvo informuoti apie kuro kiekį talpyklose ir stebėjo, kaip pildomi į mobiliuosius katilus dyzelinį kurą gabenantys sunkvežimiai.
 
Dėl vandens, naudojamo aikštelėje reaktoriams aušinti ir kitoms branduolinės saugos ir saugumo funkcijoms užtikrinti, ZAE patvirtino, kad vyksta 11-os požeminio vandens gręžinių šilumos izoliacija siekiant tinkamai pasiruošti žiemos sezonui. Izoliavimo darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. TATENA ekspertai buvo informuoti, kad dingus išoriniam elektros energijos tiekimui, šulinių siurbliai būtų maitinami iš dviejų bendrų avarinių dyzelinių generatorių, taip užtikrinant aušinamojo vandens tiekimo patikimumą.
 
TATENA komanda taip pat buvo informuota apie lapkričio mėn. planuojamas avarinės parengties pratybas.  Paskutinės didelės pratybos ZAE buvo surengtos 2021 m. lapkritį, prieš prasidedant Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą. Nuo to laiko įvyko precedento neturintis ZAE personalo skaičiaus pokytis, kuris gali apsunkinti šiuo metu ZAE dirbančių darbuotojų gebėjimą veiksmingai reaguoti į avarines situacijas. TATENA pabrėžia, kad ekspertams turi būti leista stebėti būsimas pratybas ir sužinoti jų metu išmoktas pamokas.

Dirbdama objekte TATENA toliau renka informaciją apie personalo būklę ir statusą. Be kita ko, siekiama išsiaiškinti, kaip pagal Rusijos Federacijos teisės aktus vykdomas elektrinę eksploatuojančio personalo mokymas ir atestavimas.  Lapkričio 7 d. TATENA ekspertai apsilankė ZAE mokymo centre ir surinko daugiau informacijos apie instruktorių skaičių ir jų mokymo procesus.

Civiliniai branduoliniai įrenginiai nėra pritaikyti karo veiksmams ir dėl to jokiomis sąlygomis neturi būti šių veiksmų taikiniais, arba šių veiksmų zonoje.

Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir didesnio incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.

VATESI dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.