Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Dėl situacijos Ukrainos branduolinės energetikos objektuose

Šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra.

Zaporižios atominėje elektrinėje (ZAE) situacija išlieka sudėtinga Rusijai vykdant karinę agresiją prieš Ukrainą.

TATENA ekspertai toliau reguliariai vykdo apėjimus įvairiuose elektrinės objektuose. Per pastarąją savaitę apžiūrėjo visą aikštelę, įskaitant aikštelės perimetrą, 5-ojo energijos bloko pagrindinę valdymo patalpą ir reaktoriaus pastatą bei 6-ojo energijos bloko reaktoriaus pastatą. Ekspertai taip pat stebėjo 2-ojo energijos bloko saugos sistemos bandymus ir 6-ojo energijos bloko transformatoriaus techninės priežiūros darbus. Šių apžiūrų metu jokių naujų minų ar sprogmenų nepastebėta.

TATENA ekspertams buvo leista patekti ant 2-ojo energijos bloko reaktoriaus pastato stogo, ten jokių minų ar sprogmenų, nepastebėta. Taip pat nuo pastato viršaus apžiūrėtas visas jo turbinų salės stogas, taip pat dalis 1-ojo ir 3-ojo energijos blokų reaktorių pastatų ir turbinų salių stogų. Čia taip pat nepastebėta jokių minų ar sprogmenų.

TATENA ekspertai reikalauja per tą pačią dieną galimybės patekti į visas šešias turbinų sales, vieną po kitos tam, kad galėtų patikrinti, ar nėra medžiagų ir įrangos, galinčios prieštarauti penkiems TATENA saugos principams. Šis prašymas vis dar nėra patenkintas ir komanda vienu metu gali patikrinti tik vienos turbinų salės būklę.

TATENA ekspertai ir toliau renka informaciją apie atominės elektrinės valdymo skydų personalo pakankamumą ir kvalifikaciją – lankytasi elektrinės valdymo skydų patalpose, domėtasi kaip vyksta jų darbuotojų mokymai ir atestacija.

Civiliniai branduoliniai įrenginiai nėra pritaikyti karo veiksmams ir dėl to jokiomis sąlygomis negali būti šių veiksmų taikiniais, arba šių veiksmų zonoje.

Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir didesnio incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.

VATESI dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.