Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Naujienos

2015-10-08

Administracinių paslaugų vertinimo apklausa

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), siekdama užtikrinti ir gerinti teikiamų administracinių paslaugų kokybę, atlieka suinteresuotųjų šalių (paslaugų gavėjų) in... (daugiau...)

2015-10-07

Ignalinos AE tikrinti atlikti pasirengiamieji darbai išmontavimui ir dezaktyvavimui

Rugsėjo 18 d. VATESI specialistai Ignalinos AE atliko neplaninį nebereikalingų visos elektrinės ir 1-ojo energijos bloko technologinių įrenginių (sotaus garo, vandentiekio, kanalizacijos vam... (daugiau...)

2015-10-06

Ignalinos AE tikrinti atlikti išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai

Rugsėjo 29 d. VATESI specialistai tikrino Ignalinos AE išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų eigą 1-jo energijos bloko turbinų salėje (B9-1 projektas). Patikrinimo metu buvo tikrinti atliktų da... (daugiau...)

2015-09-15

Pasirašytas penktasis bendradarbiavimo susitarimas tarp Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Jungtinių Amerikos valstijų Branduolinio reguliavimo komisijos

Rugsėjo 14 d. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) viršininkas Michailas Demčenka ir Jungtinių Amerikos Valstijų Branduolinio reguliavimo komisijos (JAV NRC) pirminin... (daugiau...)

2015-09-10

VATESI dalinosi gerąja veiklos praktika su Serbijos Respublikos Radiacinės saugos ir branduolinės saugos agentūros atstovais

2015 m. rugsėjo 8–10 dienomis Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje (VATESI) lankėsi Serbijos Respublikos Radiacinės saugos ir branduolinės saugos agentūros direktoriaus pa... (daugiau...)

2015-09-01

VATESI atliko specialųjį patikrinimą Ignalinos AE

2015 m. rugpjūčio 20 d. VATESI specialistai atliko specialųjį Ignalinos AE patikrinimą, kurio metu tikrino, kaip elektrinė vykdo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir elementų, kurių s... (daugiau...)

2015-08-05

Lietuva įgyvendina Europos Sąjungoje galiojančius panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos reikalavimus

2015 m. rugpjūčio 3 d. VATESI Europos Komisijai pateikė Lietuvos ataskaitą, kaip yra įgyvendinamos 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/70/EURATOMAS (toliau – Direktyva), kuria nusta... (daugiau...)

 

Naujienų archyvas