Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Naujienos

2015-08-05

Lietuva įgyvendina Europos Sąjungoje galiojančius panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos reikalavimus

2015 m. rugpjūčio 3 d. VATESI Europos Komisijai pateikė Lietuvos ataskaitą, kaip yra įgyvendinamos 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/70/EURATOMAS (toliau – Direktyva), kuria nusta... (daugiau...)

2015-07-27

Tikrinta, kaip Ignalinos AE eksploatuoja panaudoto branduolinio kuro saugyklą ir vykdo jos techninę priežiūrą

Liepos 15 d. VATESI specialistai atliko planinį Ignalinos AE patikrinimą, kurio metu tikrino, kaip yra eksploatuojama panaudoto branduolinio kuro saugykla ir vykdomas jos techninis aptarnavimas.... (daugiau...)

2015-07-17

Atliktas fizinės saugos sistemos patikrinimas Ignalinos AE

Birželio 17 d. VATESI specialistai Ignalinos AE atliko fizinės saugos sistemos patikrinimą, kurio metu buvo tikrintos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos taip vadinamo „vidinio pa... (daugiau...)

2015-07-15

VATESI suderino laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos konteinerių techninio projekto pakeitimus

Liepos 10 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) suderino VĮ Ignalinos atominė elektrinė pateiktus dokumentus: techninį sprendimą ir saugą pagrindžiančius dokumentu... (daugiau...)

2015-07-10

Branduolinės saugos užtikrinimo klausimai aptarti ENSREG konferencijoje

Birželio 29–30 dienomis Europos Sąjungos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų grupė (ENSREG) Briuselyje organizavo trečią konferenciją ,,Branduolinė sauga Europoje“, kuri... (daugiau...)

2015-07-01

Tikrinta, kaip eksploatavimo patirtis naudojama Ignalinos AE darbuotojų mokymui

2015 m. birželio 17 d. VATESI specialistai atliko planinį Ignalinos AE patikrinimą, kurio metu tikrino, kaip eksploatavimo patirtis naudojama elektrinės darbuotojų mokymui.Patikrinimo metu Ign... (daugiau...)

2015-06-22

VATESI suderino Ignalinos AE skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimo įrenginių periodinio saugos vertinimo ataskaitą

Birželio 15 d. VATESI suderino Ignalinos AE skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimo įrenginių periodinio saugos vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita).Ignalinos AE atliko skystųjų... (daugiau...)

 

Naujienų archyvas