Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynas

 

Trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos yra tos trumpaamžės atliekos, kurių dozės galia nuo paviršiaus viršija 0,5 mSv/h. Visas šias atliekas, šiuo metu saugomas Ignalinos AE saugyklose ir susidarysiančias eksploatavimo nutraukimo metu, numatyta palaidoti naujai įrengtame paviršiniame atliekyne.

 

Paviršinis atliekynas – žemės paviršiuje įrengtas atliekynas, kuriame gamtiniai ir dirbtiniai (inžineriniai) barjerai neleidžia atliekoms pasklisti aplinkoje. Tokie atliekynai turi būti prižiūrimi kelis šimtus metų (numatoma iki 300 m.). Vėliau atliekos jau nekelia pavojaus net ir inžineriniams barjerams suirus. Atliekyne numatoma sutalpinti 100 000 m3 radioaktyviųjų atliekų. Preliminariai už aikštelės vietos parinkimą atsakinga Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), už atliekyno projektavimą ir įrengimą – Ignalinos AE.

 

RATA organizavo atliekyno poveikio aplinkai vertinimą (toliau – PAV), kurio metu buvo parinktos ir palygintos atliekyno statybai labiausiai tinkamos aikštelės. Potencialiomis aikštelėmis atliekyno statybai pripažintos dvi, Galilaukės ir Stabatiškės, tačiau ataskaitoje prioritetas kuriai nors aikštelei nėra nustatytas. Išnagrinėjusi PAV ataskaitą, VATESI sutiko, kad įmanoma įrengti atliekyną šiose aikštelėse, tačiau Galilaukės aikštelė savo natūraliomis savybėmis yra tinkamesnė radioaktyviųjų atliekų saugiam dėjimui į atliekyną.

 

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į visų subjektų išvadas, pritarė paviršinio mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimui Galilaukės ar Stabatiškių aikštelėje, teikdama pirmenybę pastarajai pagal pateiktą PAV ataskaitą.

 

PAV ataskaitoje nėra vertinama atliekyno sauga, todėl šiame dokumente pateikta saugos analizė negali būti laikoma galutine ir ateityje turės būti papildyta.

 

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 

  • 2004 m. gegužės mėn. VATESI suderino poveikio aplinkai vertinimo programą.
  • 2005 m. kovo mėn. VATESI suderino PAV ataskaitą.
  • 2007 m. gegužės mėn. VATESI pateikė išvadas dėl atnaujintos PAV ataskaitos.
  • 2007 m. liepos mėn. Aplinkos ministerija pritarė atliekyno įrengimui Galilaukės ar Stabatiškių aikštelėje, teikdama pirmenybę pastarajai pagal pateiktą PAV ataskaitą.
  • 2007 m. lapkričio mėn. LR Vyriausybė priimė nutarimą Nr. 1227 ,,Dėl mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno projektavimo“.
  • 2008m. gruodžio mėn. VATESI suderino mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno  techninę specifikaciją.
  • 2015 m. gegužės 27 d. VATESI gavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraišką išduoti licenciją statyti ir eksploatuoti mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną.
  • 2017 m. lapkričio 22 d. VATESI išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną.

 

Atnaujinta 2017-11-27