Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos branduolinės energetikos objektų ir kitų įmonių, vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojus

Asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos branduolinės energetikos objektų ir kitų įmonių, vykdančių branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, darbuotojus (toliau – Pareiškėjas),  turi atitikti šiuos reikalavimus:

I.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, inžinerijos, gyvybės, veterinarijos, teisės mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos, visuomenės sveikatos, odontologijos ar medicinos technologijų studijų krypties išsilavinimą;

 

II.    turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje.

Pareiškėjas turi pateikti VATESI (tai galima padaryti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į VATESI):

1. Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo;

 

2.    aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, inžinerijos, gyvybės, veterinarijos, teisės mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos, visuomenės sveikatos, odontologijos ar medicinos technologijų studijų krypties išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją. Jeigu išsilavinimas yra įgytas ne Lietuvos Respublikoje, tokiu atveju kartu su juo būtina pateikti ir užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo patvirtintą kopiją;

 

3.    dokumento, patvirtinančio ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje, patvirtintą kopiją.

 

Tais atvejais, kai aukščiau nurodyti dokumentai pateikiami VATESI tiesiogiai (ne nuotolinėmis priemonėmis), gali būti pateikiamas dokumento originalas ir šio dokumento kopija, kurios autentiškumu įsitikinama priimamus dokumentus palyginant su originalu.


Pareiškėją atestuoja VATESI viršininko įsakymu sudaryta atestavimo komisija.  Atestavimo komisija per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų atestavimui būtinų dokumentų gavimo dienos organizuoja atestavimo komisijos posėdį ir vykdo pareiškėjo egzaminavimą (atestaciją). Atestavimo pažymėjimas išduodamas,  jei asmuo sėkmingai išlaiko atestaciją viena ar daugiau iš žemiau nurodytų radiacinės saugos temų:

 1. Atomo ir branduolio fizikos pagrindai
 2. Radiobiologijos pagrindai
 3. Radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos pagrindai
 4. Radiacinės saugos sistema Lietuvoje: teisinis reglamentavimas, veiklos autorizavimas (licencijavimas) ir valstybinė radiacinės saugos priežiūra
 5. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras
 6. Radiacinė sauga pramonėje ir moksle: apšvitos būdai, pagrįstumas, apribojimai, optimizavimas, reikalavimai kokybės laidavimo ir kontrolės sistemai
 7. Gyventojų apšvita: būdai, stebėsena ir ribojimo reikalavimai
 8. Radioaktyviųjų atliekų klasifikacija, tvarkymas
 9. Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas
 10. Pasirengimas ir reagavimas radiologinių ir branduolinių avarijų ir incidentų atveju
 11. Radiometrija ir dozimetrija, dozimetrijos prietaisai ir metodai
 12. Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga, pareigos, teisės ir darbo branduolinės energetikos objekte specifika

 

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

Už atestavimo pažymėjimo išdavimą yra imama nustatyto dydžio Valstybės rinkliava, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 (aktuali redakcija) 4.600¹ papunktyje.

 

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

 

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Įmokos kodas 5780
Mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už VATESI atestavimo pažymėjimo išdavimą

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Informaciją apie surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

 

Atestavimo pažymėjimo išdavimo klausimais kreiptis:

Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius
Vyriausioji inspektorė Asta Nekrasovaitė
Tel. (8 5) 2661 578
El. p. asta.nekrasovaite(at)vatesi.lt

Vedėja Kristina Tumosienė
Tel. (8 5) 2661 591
El. p. kristina.tumosiene(at)vatesi.lt