Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI: visi Baltarusijos atominės elektrinės saugos klausimai turi būti išspręsti prieš pradedant eksploatuoti pirmąjį energijos bloką

2020 m. rugsėjo 7 d. Baltarusijos Respublikos energetikos ministerija paskelbė, kad Baltarusijos atominės elektrinės (Baltarusijos AE) 1-ajame energijos bloke po kuro užkrovimo į reaktorių pradėjo hidraulinius bandymus. Be to, Baltarusijos Respublikos energetikos ministras per 64-ąją TATENA Generalinę konferenciją pranešė apie planuojamą šių metų lapkričio 7 d. energetinį bloko paleidimą. 

 

Reaguodama į šiuos pranešimus, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) kreipėsi į Baltarusijos Respublikos Ekstremaliųjų situacijų ministeriją (ESM) (Baltarusijos institucija, kuri yra atsakinga už branduolinės saugos reguliavimą) ir laiške pabrėžė, kad tikisi ateityje tinkamu laiku gauti visą svarbią informaciją iš ESM apie priimamus sprendimus dėl branduoliniame įrenginyje atliekamų fizikinių eksperimentų minimaliame kontroliuojamame lygyje, bloko energetinio paleidimo, jo bandomojo-pramoninio eksploatavimo pradžios bei pramoninio eksploatavimo pradžios.

 

Laiške taip pat atkreiptas dėmesys, kad 2020 m. liepos 30 d., prieš pat pakraunant branduolinį kurą į 1-ojo energijos bloko reaktorių, Baltarusijoje buvo pakeista licencijavimo procedūra dėl branduolinės elektrinės eksploatavimo pradžios ir nustatyti penki energijos bloko paleidimo etapai: pirmasis branduolinio kuro pakrovimas į reaktorių, pokritiniai reaktoriaus įrenginio testavimai, reaktoriaus fizikiniai testavimai minimaliame kontroliuojamame lygyje, energetinis paleidimas ir bandomasis-pramoninis eksploatavimas. VATESI paprašė ESM paaiškinti, kokius saugą pagrindžiančius dokumentus licencijos turėtojas turi pateikti prieš kiekvieną paleidimo etapą, norėdamas gauti specialų leidimą (licenciją) iš ESM ir per kiek laiko ESM turi atlikti išsamią šių dokumentų peržiūrą prieš išduodama tokius leidimus.

 

Be to, VATESI pažymėjo, kad pagal TATENA saugos standartus branduolinės elektrinės paleidimo tikslas yra pademonstruoti, jog pastatyta branduolinė elektrinė atitinka visus saugos reikalavimus, nustatytus saugos analizės ataskaitoje, ir paklausė koks yra Baltarusijos AE šio dokumento parengimo lygis ir kaip jis yra atnaujinamas po kiekvieno paleidimo etapo.

 

Tam, kad pradėti branduolinės elektrinės pramoninį eksploatavimą, TATENA saugos standartai numato, kad „prieš išduodama leidimą pradėti pramoninį eksploatavimą, reguliuojanti institucija turi peržiūrėti atliktų paleidimo metu įrenginių testavimų rezultatus ir pagal juos parengtą galutinę saugos analizės ataskaitą“. Baltarusijos licencijavimo procedūroje nustatyta, kad „ne vėliau kaip po vienerių metų nuo bandomosios-pramoninės eksploatacijos pabaigos turėtų būti parengta galutinė saugos analizės ataskaita, kurioje turėtų būti atsižvelgta į branduolinės elektrinės įrenginių testavimo paleidimų metu rezultatus“. VATESI paprašė paaiškinti, kokie dokumentai bus pateikti ir per kiek laiko juos išnagrinės ESM prieš priimant sprendimą leisti pramoniniu būdu pradėti eksploatuoti 1-ąjį bloką.

 

VATESI pakartojo, kad yra labai svarbu užtikrinti į branduolinės saugos užtikrinimą nukreiptų sprendimų priėmimą visuose Baltarusijos AE paleidimo etapuose. Todėl mano, kad Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko paleidimo darbų sustabdymas, kol nėra išspręstos ENSREG ir kitų tarptautinių ekspertų nustatytos saugos problemos bei neužbaigta ENSREG atliekama Baltarusijos AE streso testų rezultatų įgyvendinimo nacionalinio veiksmų plano peržiūra, būtų tvirtos branduolinės saugos lyderystės demonstravimas ir principo - pirmiausia sauga - laikymasis.

 

VATESI taip pat priminė, kad vis dar laukia atsakymų į keletą ankstesnių laiškų, kuriuose buvo iškelti saugos klausimai, susiję su aikštelės parinkimu ir įvertinimu, Baltarusijos AE projekto atsparumu seisminiams įvykiams bei didelio komercinio lėktuvo sudužimo poveikiui, streso testų rekomendacijų įgyvendinimu, tikimybiniu saugumo vertinimu ir kitomis saugos užtikrinimo problemomis.

 

VATESI dar kartą pažymėjo, kad svarbu kuo skubiau įgyvendinti visas anksčiau nurodytas saugos gerinimo priemones, ir pabrėžė, kad tikisi tiesiogiai gauti informaciją apie šių priemonių įgyvendinimo pažangą.