Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Baltarusijoje atliktos TATENA INIR misijos ataskaitoje nustatyti trūkumai gali turėti neigiamos įtakos Baltarusijos AE saugai

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) paviešino 2020 m. vasario 24 – kovo 4 dienomis vykusios tarptautinės misijos (INIR 3 fazės) ataskaitą, kurioje pateiktos 7 rekomendacijos ir 6 pasiūlymai.


Ši misija vertino Baltarusijoje su branduolinės energetikos infrastruktūra susijusių sričių, tokių kaip reguliavimo sistema, branduolinė sauga, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, fizinė sauga bendrą pasirengimo lygį, siekiant paleisti ir eksploatuoti pirmąją šalyje branduolinę elektrinę.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad Baltarusija turi toliau tobulinti branduolinę energetiką reglamentuojančią teisinę sistemą, užtikrinti Baltarusijos reguliuojančios institucijos nepriklausomumą bendradarbiaujant su techninės paramos organizacijomis, numatyti lėšų skyrimo tvarką elektrinės eksploatavimui nutraukti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti, paskirti organizaciją ir nustatyti atsakomybes už radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, užtikrinti elektros energijos tiekimo sistemos patikimą veikimą eksploatuojant Baltarusijos AE, užbaigti pasirengimo pradėti branduolinės elektrinės eksploatavimą programų vykdymą bei užbaigti rengti visas būtinas procedūras, taip pat užtikrinti ilgalaikę Baltarusijos AE techninę priežiūrą ir eksploatuojančios organizacijos pajėgumus ir kompetenciją.

Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai dėl infrastruktūros gerinimo yra susiję su:
-    branduolinės saugos reglamentavimo trūkumais;  
-    reguliuojančios institucijos sprendimų nepriklausomumo užtikrinimu;
-    reguliuojančiosios institucijos ir eksploatuojančios organizacijos vadybos sistemų įdiegimo trūkumais;
-    parengties atstatyti elektros energijos tiekimo sistemos veikimą užtikrinimu, visiškai praradus elektros tiekimą, eksploatuojant Baltarusijos AE;  
-    Baltarusijos AE techninio aptarnavimo užtikrinimu po garantinio laikotarpio;
-    fizinės saugos sistemos parengties eksploatuojančioje organizacijoje trūkumais;
-    trūkumais nustatant atsakomybę radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;
-    tarptautiniais įsipareigojimais (Baltarusija iki šiol nėra prisijungusi prie Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo ir Papildomojo protokolo prie susitarimo su TATENA dėl garantijų taikymo).


VATESI specialistų nuomone, ataskaitoje nurodytų rekomendacijų ir pasiūlymų neįgyvendinimas gali turėti neigiamos įtakos Baltarusijos AE saugai užtikrinti jos paleidimo ir tolimesnio eksploatavimo metu.


Atkreiptinas dėmesys, kad misijos rekomendacijos ir pasiūlymai buvo parengti pagal TATENA reikalavimus, priskiriamus pasirengimo eksploatuoti etapui (šiuo atveju, dar iki pirmojo energijos bloko paleidimo pradžios ir iki atitinkamo leidimo išdavimo). Pagal įprastą tarptautinę praktiką, atlikus misiją, yra parengiamas misijos rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo planas, kurio priemonės turi būti įgyvendinamos iki leidimo dėl energijos bloko paleidimo išdavimo. Deja, Baltarusija nei paties rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo plano, nei šio plano vykdymo rezultatų iki Baltarusijos AE pirmojo energijos bloko paleidimo pradžios (leidimo išdavimo) tarptautinei visuomenei nepristatė.


TATENA šalių prašymu atlieka ir atskirų sričių vertinimo misijas: aikštelės vertinimo ir parinkimo (SEED), branduolinės elektrinės eksploatavimo saugos (OSART), avarinės parengties (EPREV) ir kitas, bei teikia rekomendacijas ir pasiūlymus.