Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

TATENA: branduolinės medžiagos Lietuvoje naudojamos taikiais tikslais

2019 metų birželio pabaigoje Tarptautinė atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) pristatė Garantijų įgyvendinimo ataskaitą (angl. Safeguards Implementation Report) už 2018 metus, kurioje pateikė išvadą, kad Lietuvoje visos branduolinės medžiagos buvo naudojamos taikiais tikslais. Ši išvada Lietuvai pakartota jau 16-tą kartą.

Įgyvendindama garantijų sistemą, kuri yra branduolinio ginklo neplatinimo režimo dalis, TATENA tikrina branduolines medžiagas, branduolinius objektus ir visą TATENA šalių narių veiklą branduolinės energijos panaudojimo srityje. Kiekvienais metais patikrinimų rezultatai yra pateikiami TATENA garantijų įgyvendinimo ataskaitoje.

TATENA išvada priklauso nuo to, kokie garantijų susitarimai su TATENA galioja konkrečioje valstybėje. Tik tose valstybėse, kuriose taikomos kompleksinės garantijos (t. y. galioja Susitarimas su TATENA dėl garantijų taikymo ir jo Papildomas protokolas), TATENA turi pakankamai informacijos ir galimybių įsitikinti ir tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad visos tos valstybės deklaruotos branduolinės medžiagos ar bet kokia kita su branduolinio kuro ciklu susijusi veikla yra naudojamos tik taikiems tikslams ir nėra įrodymų apie nedeklaruotas branduolines medžiagas ar veiklą.

Lietuva yra tarp 134 pasaulio šalių pasirašiusių susitarimą su TATENA dėl garantijų taikymo bei jo papildomąjį protokolą.

Kas yra TATENA garantijų sistema?

Garantijų sistema – įvairių kontrolės priemonių rinkinys (patikrinimai, nuotolinio stebėjimo ir kontrolės sistemos), kurį TATENA naudoja siekdama įsitikinti, ar valstybė laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų branduolines programas naudoti tik taikiais tikslais.

Garantijų sistema yra paremta šalies deklaruotos informacijos apie šalyje esančias branduolines medžiagas,  branduolinius objektus ir veiklą branduolinės energijos panaudojimo srityje teisingumu ir išsamumu. Remdamasi gauta informacija TATENA atlieka patikrinimus, vykdo nuolatinę stebėseną bei vertina nuotoliniu būdu gaunamus duomenis. Šiam tikslui TATENA pasitelkia vaizdo kameras, neutronų detektorius neutronų ir gama spinduliuotės lygiui matuoti, įvairius jutiklius, taip pat apsaugines plombas ir antspaudus.

Įdomus faktas

2014 m. Lietuvoje, šalia Ignalinos atominės elektrinės esančioje Panaudoto branduolinio kuro saugykloje (PBKS-1) pirmą kartą pasaulyje lauko sąlygomis buvo išbandyta naujo tipo ultragarsinių ir optinių plombų sistema, skirta konteineriams su panaudotu branduoliniu kuru plombuoti. Ši sistema paremta tuo, kad vienas iš konteinerio dangčio tvirtinimo varžtų yra pakeičiamas ultragarsiniu sandarinimo varžtu. Optinio pluošto kabelio pagalba šis varžtas sujungiamas su elektroninėmis plombomis, įtaisytomis konteinerio viršuje. Tas pats optinis kabelis nuvedamas konteinerio kraštu žemyn ir prijungiamas prie įrenginio, kuriame įmontuota speciali programinė įranga. Bandant taip užplombuotą konteinerį atidaryti, būtų pažeidžiamas optinio pluošto kabelio vientisumas. Informacija apie dingusį signalą iš karto pasiektų TATENA būstinę. Ši sistema palengvino tarptautinių inspektorių darbą ir leido sutrumpinti jų atliekamų patikrinimų laiką, nes nebereikia lipti ant konteinerių viršaus – stebėsena vykdoma nuotoliniu būdu, visą reikalingą informaciją jie gauna peržiūrėję programinės įrangos įrašus.

VATESI veikla garantijų taikymo srityje

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta atsakinga institucija už trišalio susitarimo tarp šalių narių, Europos atominės energijos bendrijos (Euratom) ir TATENA dėl garantijų taikymo ir jo Papildomojo protokolo įgyvendinimo Lietuvoje. VATESI teikia informaciją Europos Komisijai ir TATENA apie Lietuvoje esančias branduolines medžiagas, su branduolinio kuro ciklu susijusią mokslinių tyrimų ir taikomąją veiklą (įskaitant ir veiklą, kai nenaudojamos branduolinės medžiagos), teikia ketvirtines ataskaitas apie kontroliuojamų branduolinės paskirties įrenginių ir technologijų eksportą iš Lietuvos. Taip pat VATESI specialistai atlieka branduolinių medžiagų fizinės inventorizacijos patikrinimus, dalyvauja TATENA ir Europos Komisijos inspektorių atliekamuose Lietuvos branduolinės energetikos objektų ir kitų įmonių ar organizacijų patikrinimuose.


Daugiau informacijos:

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimas

 

TATENA ir Europos Komisijos garantijų sistema ir kontrolės priemonės