Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

2019 metų I pusmečio ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatai

2019 m. pirmą pusmetį VATESI atliko 31 ūkio subjektų veiklos patikrinimą.

Daugiausia, 26 patikrinimai, atlikti VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje. VATESI specialistai tikrino, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų vykdydama galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių įrenginių techninę priežiūrą, kaip užtikrina jų priešgaisrinę saugą, tvarko radioaktyviąsias atliekas, vykdo nebereikalingų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, užtikrina branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų radiacinę ir fizinę saugą, avarinę parengtį. Taip pat tikrinta, kaip įmonė kontroliuoja ir apskaito branduolines medžiagas.

Šių patikrinimų metu buvo nustatyta 10 pažeidimų, iš jų 2 mažareikšmiai. Daugiausia pažeidimų užfiksuota saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse. VĮ Ignalinos atominei elektrinei nustatyta tvarka taikytos poveikio priemonės – teikti privalomi vykdyti nurodymai pašalinti pažeidimus. Mažareikšmius pažeidimus įmonė pašalino iš karto. Kiti pažeidimai šalinami laiku ir tinkamai.

Taip pat šiuo laikotarpiu VATESI specialistai tikrino, kaip apskaito ir kontroliuoja turimas branduolines medžiagas Radiacinės saugos centras ir UAB „SMT Group“ bei kaip UAB „NAU“ ir AB „Visagino tiekimas ir statyba“ laikosi radiacinės saugos reikalavimų dirbdami branduolinės energetikos objekte, kaip UAB „Dekra Industrial“ laikosi radiacinės ir fizinės saugos reikalavimų verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Šių patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.

Apibendrinant 2019 m. pirmą pusmetį VATESI atliktų patikrinimų rezultatus svarbu pažymėti, kad tikrinant ūkio subjektų veiklą nebuvo nustatyta šiurkščių pažeidimų ir neatitikčių, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės ir į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines vertes, ar su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu susijusių sutrikimų.


VATESI vykdydama branduolinės energetikos saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais, taip pat atskiroms sritims parengtais kontroliniais klausimynais. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.