Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

5-ojoje ENSREG konferencijoje aptartos branduolinės saugos aktualijos

2019 m. birželio 6–7 d. Briuselyje vyko penktoji Europos Sąjungos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų grupės (angl. European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG) konferencija „Branduolinė sauga Europoje“, kurios metu aptarti Europos ir viso pasaulio branduolinę saugą reguliuojančioms institucijoms aktualūs klausimai.

Pagrindinis konferencijoje aptariamas klausimas buvo pirmoji teminė tarpusavio peržiūra Europos Sąjungoje bei jos rezultatai ir tolimesni veiksmai. Teminė tarpusavio peržiūra numatyta 2014 m. atnaujintoje Branduolinės saugos direktyvoje ir atliekama kas šešeri metai. Teminė tarpusavio peržiūra atlikta 2017–2018 m. buvo svarbiausias branduolinės saugos užtikrinimo veiksmas Europoje po Fukušimos avarijos atliktų streso testų. Ši peržiūra buvo nukreipta į branduolinių elektrinių ir tiriamųjų reaktorių senėjimo valdymą, kaip vieną iš kertinių branduolinės saugos klausimų, kuris aktualus tiek dabar, nes didžioji dalis Europoje esančių branduolinių elektrinių buvo pradėtos eksploatuoti prieš 30–40 metų, tiek bus aktualus ir ateityje, nes planuojama daugelį šių elektrinių eksploatuoti ilgiau, nei buvo numatyta jų projektuose. Teminė tarpusavio peržiūra atskleidė, kad senėjimo valdymo programos yra sukurtos ir sistemingai įgyvendinamos branduolinėse elektrinėse, tačiau būtina senėjimo valdymą gerinti tiriamuosiuose reaktoriuose. Peržiūroje dalyvavusioms šalims buvo pateiktos konkrečios rekomendacijos, kurios bus įgyvendinamos priemonių planuose numatytais terminais. VATESI šioje peržiūroje tiesiogiai nedalyvavo, nes Lietuva neturi veikiančios branduolinės elektrinės ar tiriamojo reaktoriaus, bet planuoja nagrinėti jos rezultatus ir bendras rekomendacijas, kurios gali būti panaudotos vykdant kitų Lietuvos branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų senėjimo valdymo reglamentavimą ir priežiūrą.  

Kitose konferencijos sesijose diskutuota apie branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, įrangos tiekimo užtikrinimą bei žinių valdymą branduolinės energetikos sektoriuje. Detaliau apsvarstyti Bulgarijos, Slovakijos ir Lietuvos branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo projektai, grafitinių reaktorių išmontavimo ir atliekų tvarkymo problemos.

5-ojoje ENSREG konferencijoje dalyvavo branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų, branduolinių elektrinių operatorių, nevyriausybinių organizacijų, pramonės ir Europos Komisijos institucijų atstovai bei mokslininkai – iš viso apie 270 delegatų iš 32 šalių. Lietuvai atstovavo Energetikos ministerijos, VĮ Ignalinos atominės elektrinės bei Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistai.