Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Informacija ūkio subjektams: gegužės 1 d. įsigaliojo nauji branduolinės saugos reikalavimai ir pakeitimai

2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“.

Branduolinės elektrinės pripažinimo tinkama eksploatuoti reikalavimus VATESI patvirtino 2015 m., tačiau vykstant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių ir saugyklų statyboms atsirado poreikis turėti reikalavimus ne tik branduolinėms elektrinėms, bet ir kitiems branduolinės energetikos objektams (toliau – BEO).

Naujieji reikalavimai nustato BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti organizavimo ir valdymo tvarką. Laikydamiesi šių reikalavimų, BEO ketinantys pradėti eksploatuoti ūkio subjektai privalės įrodyti, kad pastatytame BEO jo eksploatavimo metu bus užtikrinta branduolinė, radiacinė ir fizinė sauga.

BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ pripažinti netekusiais galios.


Toliau pateikiame informaciją apie gegužės 1 d. įsigaliojusius ūkio subjektams aktualius branduolinės saugos reikalavimų pakeitimus.

BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“

Reikalavimų pakeitimai parengti siekiant suderinti teisės akte vartojamas sąvokas ir nuorodas su 2018 m. įsigaliojusiomis naujomis Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėmis ir patikslinti licencijos turėtojo pareigas BEO statybos metu.

BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“

Patvirtinus reikalavimų pakeitimus atsisakyta perteklinių dokumentų derinimo su VATESI, taip pat patikslinti kriterijai, kuriais vadovaudamasis ūkio subjektas branduolines medžiagas gali apskaityti VATESI medžiagų balanso zonoje, bei reikalavimai ūkio subjektams dėl informacijos apie branduolines medžiagas teikimo VATESI. Pakeitimai nustato privalomą VATESI atstovų dalyvavimą ūkio subjektų, kurie medžiagas deklaruoja VATESI medžiagų balanso zonoje, atliekamuose branduolinių medžiagų inventoriniuose patikrinimuose.

BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“

Reikalavimų naujoje redakcijoje detalizuojama, kada ir kaip turi būti atliekami BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizė ir pagrindimas, peržiūrimas ir atnaujinamas galutinis BEO eksploatavimo nutraukimo planas. Patikslinta, kaip BEO eksploatavimo nutraukimo metu pagal poveikį saugai turi būti suskirstomi BEO konstrukcijos, sistemos ir komponentai ir kokia tvarka jie gali būti išmontuojami. Reikalavimai papildyti naujais punktais, kurie nustato sąlygas ir tvarką, kaip turi būti planuojami ir įgyvendinami BEO veiklai nenaudojamų ir nereikalingų statinių griovimo darbai. Taip pat buvo apjungtos ir patikslintos nuostatos, susijusios su priemonėmis ir veiklomis, kurios gali būti įgyvendinamos BEO galutinio sustabdymo metu, siekiant pasirengti BEO eksploatavimo nutraukimui. Reikalavimų naujoje redakcijoje yra patikslintos formuluotės, nurodant, kokių licencijų turėtojams ir (ar) pareiškėjams yra taikomi konkretūs šių reikalavimų punktai.

BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“

Reikalavimų pakeitimai parengti siekiant suderinti jų nuostatas su 2018 m. įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo naujos redakcijos nuostatomis. Taip pat buvo patikslinti dokumentų teikimo terminai ir nuostatos, susijusios su VATESI patikrinimų, vykdomų branduolinės energetikos objektuose, periodiškumu, taip pat patikslintos patikrinimo ataskaitų formos.

 

Įsigaliojus šiems teisės aktams administracinė našta ūkio subjektams sumažėjo.


VATESI primena, kad visų aktualių branduolinės saugos reikalavimų ir kitų ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą ūkio subjektai ir kitos suinteresuotosios šalys gali rasti VATESI interneto svetainės srityje Ūkio subjektų priežiūra, taip pat nuorodos į dokumentus skelbiamos srityje Teisės aktai.