Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo karštuosius bandymus Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse

2018 m. spalio 16 d. VATESI specialistai patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė tvarko radioaktyviąsias atliekas Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse  (B 3/4 projektas, toliau – kompleksas) vykdydama karštuosius bandymus.  
 
VATESI specialistai tikrino, ar komplekse tinkamai rūšiuojamos ir registruojamos radioaktyviosios atliekos, ar yra laikomasi komplekso įrenginių norminiuose techniniuose dokumentuose nustatytų eksploatavimo ribų ir sąlygų. Taip pat patikrinta, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo  komplekso saugai svarbių sistemų ir komponentų techninę priežiūrą.

Patikrinimo metu buvo nustatyti 2 pažeidimai, kurie darbuotojams, gyventojams ir aplinkai poveikio neturėjo. Radioaktyviųjų atliekų deginimo specialiame įrenginyje metu (mažai radioaktyvios atliekos deginamos siekiant sumažinti jų tūrį) nebuvo laikomasi kai kurių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso eksploatavimo norminiuose techniniuose dokumentuose nurodytų deginimo įrenginio parametrų ribų. Taip pat nustatyta, kad radioaktyviosios atliekos buvo rūšiuojamos nesilaikant pakuočių formavimo instrukcijoje nustatytų nurodymų atliekų matmenų nustatymui.  

VATESI pateikė VĮ Ignalinos atominei elektrinei privalomą vykdyti nurodymą pašalinti abu pažeidimus. 1-ą pažeidimą ne vėliau nei iki 2019  m. gegužės 1 d. (radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginys komplekse nebus eksploatuojamas iki bus pašalintas nustatytas pažeidimas). 2-ąjį pažeidimą elektrinė turi pašalinti ne vėliau nei iki 2018 m. gruodžio 10 d., t.y. imtis priemonių, kad rūšiuojamų radioaktyviųjų atliekų matmenys būtų nustatomi pagal instrukciją ir pagrįsti, kad jau suformuotos atliekų pakuotės yra apibūdintos tinkamai.

Šiuo metu vyksta Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso pripažinimo tinkamu eksploatuoti karštųjų bandymų (bandymai naudojant radioaktyviąsias medžiagas) etapas. Jo metu VĮ Ignalinos atominė elektrinė turi įrodyti, kad įrengti radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginiai ir trumpaamžių bei ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų saugyklos gali būti saugiai eksploatuojami vadovaujantis normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytomis eksploatavimo ribomis ir sąlygomis ir karštųjų bandymų metu, kai tvarkomos radioaktyviosios atliekos.