Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI išdavė licenciją statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną

Lapkričio 22 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną (toliau – atliekynas).


Ši licencija leidžia pradėti atliekyno statybas pagal suderintą techninį projektą, kurio sauga pagrįsta. Pradėti eksploatuoti atliekyną VĮ Ignalinos atominė elektrinė galės įrodžiusi, kad visi technologiniai įrenginiai veikia tinkamai ir gavusi VATESI leidimus.


Atliekyne bus priimamos ir tikrinamos radioaktyviųjų atliekų pakuotės, atvežtos iš kitų Ignalinos AE atliekų tvarkymo įrenginių. Dalis radioaktyviųjų atliekų (konteineriai su panaudotomis jonų mainų dervomis bei konteineriai su stambiagabaritėmis atliekomis) bus galutinai sutvarkomos atliekyne. Radioaktyviųjų atliekų pakuotės bus dedamos į atliekyno rūsius, o užpildyti rūsiai uždaromi (t.y. uždengiami gelžbetonio plokšte, kuri dengiama molio sluoksniu ir daugiasluoksne danga iš smėlio, molio, žvyro, skaldos, akmenų ir augalijos sluoksnių). Atliekyno ekploatacijos (užpildymo) metu bus vykdoma radionuklidų išmetimų kontrolė ir stebėsena, o po jo uždarymo – atliekyno priežiūra.

 

Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje visos ir į šį atliekyną padėtos radioaktyviosios atliekos turi būti sutvarkytos taip, kad gyventojai ir aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija paraišką dėl licencijos statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną gavo 2015 m. gegužės mėn.


Apie atliekyną:


Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną sudarys trys gelžbetoniniai moduliai, kuriuose gali būti sudėta 100 000 kubinių metrų apdorotų (supakuotų į betoninius konteinerius ir sucementuotų) radioaktyviųjų atliekų. Atliekynas bus įrengtas Visagino savivaldybėje Stabatiškės aikštelėje esančioje šalia Ignalinos atominės elektrinės teritorijos. Į atliekyną atliekos bus dedamos iki 2038 metų, kol bus atlikti visi elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai ir sutvarkytos visos radioaktyviosios atliekos. Uždarius atliekyną, licencijos turėtojas prižiūrės, kad sukurti inžineriniai barjerai tinkamai atliktų savo funkcijas.

 

Atliekyno techninio projekto ir pirminės saugos analizės ataskaitos peržiūros ir įvertinimo ataskaitos santrauka (pdf)