Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Baltarusijos AE streso testų nacionalinės ataskaitos tarptautinė peržiūra

2017 m. spalio mėn. pabaigoje Baltarusija Europos Komisijai pateikė Baltarusijos AE statomos Astrave atliktų streso testo nacionalinę ataskaitą.

Europos Komisijos ir Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) sudaryta ekspertų grupė iš Europos Sąjungos šalių branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų atstovų peržiūrės Baltarusijos pateiktą nacionalinę ataskaitą. Peržiūros galutinius rezultatus Europos Komisija ir ENSREG planuoja paskelbti 2018 m. viduryje.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra šios grupės narė ir dalyvaus Baltarusijos AE streso testų ataskaitos peržiūroje.

Šioje streso testų ataskaitoje nėra nagrinėjami atominės elektrinės vietos parinkimo ir poveikio aplinkai vertinimo klausimai, tad atsakymų į šiuos svarbiausius Lietuvai klausimus, joje nerasime.

Streso testų metu nagrinėjami atominės elektrinės projekto sprendiniai, kurie užtikrina saugą įvairių ekstremalių situacijų (reiškinių) atveju.

Tarptautinės peržiūros metu gali atsirasti pastabų dėl atliktos analizės, taip pat rekomendacijų dėl analizės tobulinimo bei papildomų saugos priemonių įgyvendinimo. Lietuva yra suinteresuota, kad visas rekomendacijas Baltarusija įgyvendintų iki atominės elektrinės Astrave 1-ojo bloko paleidimo (kuro į reaktorių užkrovimo) pradžios.

Po 2011 m. įvykusios avarijos Japonijos Fukušimos atominėje elektrinėje, streso testus pagal ENSREG patvirtintą metodiką įvykdė, ataskaitų peržiūros procesą praėjo ir parengė planus branduolinės saugos gerinimui visos branduolines elektrines turinčios ES šalys, taip pat Šveicarija, Ukraina ir Armėnija.

Baltarusijos AE streso testų ataskaitos peržiūrai VATESI sudarė darbo grupę iš įvairių sričių specialistų Lietuvoje, kurie analizuos ataskaitoje pateiktą informaciją ir pateiks savo klausimus.Atkreipiame dėmesį, kad ENSREG kviečia visuomenės atstovus teikti pastabas ar komentarus (anglų kalba) Baltarusijoje statomos atominės elektrinės „streso testų“ ataskaitai.

 

Iki 2018 m. sausio 13 d. klausimus ar komentarus ENSREG galima pateikti šiuo elektroninio pašto adresu: ENER-LUX-STRESS-TESTS(at)ec.europa.eu  

Baltarusijos AE statomos Astrave streso testų ataskaita paskelbta ENSREG interneto svetainėje adresu: http://www.ensreg.eu/news/belarus-stress-test-national-report.