Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip Ignalinos AE taiko nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius ir vykdo į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolę

2017 m. birželio 26 d. VATESI patikrino, kaip Ignalinos AE taiko nebekontro-liuojamuosius radioaktyvumo lygius šalindama medžiagas ir atliekas iš elektrinės kontroliuojamosios zonos ir kaip vykdo į aplinką patenkančių radionuklidų kontrolę.

Patikrinimo metu VATESI specialistai atliko medžiagų ir atliekų, paruoštų šalinti iš Ignalinos AE kontroliuojamosios zonos, jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matavimus – patikrino 3 atsitiktinai parinktus konteinerius, kuriuose saugomos skirtinguose pastatuose susidariusios nebekontroliuojamojo radioaktyvumo lygio atliekos.

Taip pat buvo paimta smulkinto betono, plieno ir tekstolito mėginių, 10 l vandens iš Ignalinos AE vandens išleidimo kanalo ir dviejų pastatų ventiliacijos vamzdžių aerozolių filtrai. Šių mėginių laboratorinius tyrimus atliko Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, su kuriais yra bendradarbiaujama nuo 2012 m. pagal VATESI ir  Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos bendradarbiavimo susitarimą.

Patikrinimo metu pasirinktų medžiagų bei mėginių (betono skaldos, statoriaus plieno ir tekstolito) matavimų rezultatai rodo, kad mėginių savitieji aktyvumai neviršija nebekontroliuojamųjų lygių, todėl medžiagas ir atliekas galima saugiai pašalinti iš Ignalinos AE kontroliuojamosios zonos ir toliau tvarkyti įprastu būdu. Atlikus vandens  ir aerozolių filtrų matavimus nustatyta, kad jų radionuklidų tūriniai aktyvumai neviršija radionuklidų išmetimo iš Ignalinos AE plane nustatytų ribinių verčių.


Nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai taikomi medžiagoms ir atliekoms, kurios susidaro branduolinės energetikos objektų veiklos metu ir yra užterštos radionuklidais ar turi jų savyje, tačiau jų jau nebereikia kontroliuoti radiacinės saugos požiūriu ir jos gali būti naudojamos ir tvarkomos įprastais būdais.

Nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius nustato VATESI branduolinės saugos reikalavimuose.