Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai Ignalinos AE

2017 m. birželio 22 d. VATESI atliko Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginių bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių saugai svarbių sistemų ir komponentų kokybės vertinimo patikrinimą Ignalinos AE.

VATESI specialistai patikrino radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius: radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo kamerų ir skystųjų atliekų surinkimo sistemos įrangą, ventiliacijos sistemą, deginimo įrenginį, apžiūrėjo radioaktyviųjų atliekų apibūdinimo įrangą ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Taip pat buvo patikrinti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir rūšiavimo įrenginių bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių saugai svarbių sistemų ir komponentų sumontavimą įrodantys dokumentai.

Patikrinimo metu VATESI specialistai nustatė pažeidimą – ne visai įrangai yra parengti montavimo darbų baigimo aktai, o dalis pateiktų montavimo darbų baigimo aktų yra negalutiniai.

Nustatytas pažeidimas gali daryti neigiamą poveikį saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų būklei, todėl VĮ Ignalinos atominei elektrinei buvo išsiųstas VATESI viršininko privalomas vykdyti nurodymas su reikalavimu pašalinti pažeidimą iki 2017 m. rugsėjo 30 d.