Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip RATA laikosi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo salygų

2017 m. gegužės 25 d. VATESI patikrino, kaip Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) vykdo Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo ribų ir sąlygų stebėjimą bei saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priežiūrą.

VATESI specialistai patikrino normatyvinius techninius dokumentus, kuriais vadovaudamasi RATA stebi Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklai nustatytas saugos rodiklių vertes (tričiui, radonui, vandens pH, savitajam elektriniam laidumui, vandens slūgsojimo gyliui) bei atlieka matavimo prietaisų techninę priežiūrą.

Patikrinimo metu VATESI specialistai nustatė 2 pažeidimus. Nustatyta, kad nebuvo laiku atnaujinti RATA patvirtinti normatyviniai techniniai dokumentai, atsižvelgiant į branduolinės saugos reikalavimų pakeitimus. Taip pat nustatyta, kad 10 matavimo prietaisų, skirtų naudoti taršos radioaktyviosiomis medžiagomis ir kitų radiologinių avarijų ir įvykių atvejais, nebuvo įtraukti į 2017 m. RATA naudojamų matavimo prietaisų patikros grafiką.

Nustatyti pažeidimai gali daryti neigiamą poveikį saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų saugiai būklei bei neigiamą įtaką radiacinei saugai Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo metu,  todėl VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai buvo išsiųstas VATESI viršininko privalomas vykdyti nurodymas su reikalavimu pašalinti pažeidimus iki 2017 m. rugsėjo 30 d.


Saugos rodiklių vertės Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje stebimos siekiant laiku aptikti galimus vandens kokybės pokyčius ir imtis reikiamų priemonių, kad jie nesukeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai.  Saugos rodiklių verčių stebėjimas atliekamas naudojant matavimo prietaisus.