Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI išdavė licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius

Birželio 8 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius.


Ši veiklos licencija leidžia pradėti taip vadinamus karštuosius bandymus. Karštųjų bandymų metu, kietosios radioaktyviosios atliekos bus išimamos iš senųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų, rūšiuojamos įrenginyje ir dedamos į konteinerius vežimui į labai mažai radioaktyvių atliekų kaupiamąją saugyklą (B19-1 projektas). Tokiu būdu realiomis sąlygomis bus patikrintos įrenginių technologinės operacijos. Vėliau atliekos iš atliekų saugyklos bus pervežtos ir galutinai padėtos į labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną (B19-2 projektas).

 
Sėkmingai atlikusi karštuosius bandymus ir patikrinusi įrenginių technologines operacijas, įrodžiusi, kad visi veiksmai su radioaktyviomis atliekomis vykdomi pagal nustatytus reikalavimus ir gavusi VATESI leidimą, Ignalinos AE galės tvarkyti, rūšiuoti, apdoroti ir padėti į atliekyną visas tokio pobūdžio radioaktyvias atliekas, susikaupusias nuo elektrinės veiklos pradžios. Iki šiol senose saugyklose laikytos kietos radioaktyvios atliekos yra nesutvarkytos pagal dabar galiojančius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus.


Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje visos radioaktyviosios atliekos turi būti sutvarkytos taip, kad gyventojai ir aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir apdorojimo įrenginių saugos analizės ataskaitos santrauka (pdf)