Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Kviečiame licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojus deklaruoti atitiktį radiacinės saugos reikalavimams

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ (toliau – Reikalavimai) redakcijai ūkio subjektai, turintys VATESI išduotą licenciją ir laikiną leidimą verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, gali deklaruoti savo veiklos atitiktį teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimams. Tai jie gali padaryti  kiekvienais metais pateikdami VATESI Atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams deklaraciją (toliau – Atitikties deklaracija).

Vadovaujantis Reikalavimais šių ūkio subjektų planinius patikrinimus VATESI vykdo ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus, o jiems kiekvienais metais iki sausio 31 d. pateikus Atitikties deklaracijas VATESI patikrinimus planuos ir vykdys rečiau, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus.


Ūkio subjektai, norintys deklaruoti savo veiklos atitiktį teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimams už praėjusius metus, turi iki 2017 m. sausio 31 dienos pateikti VATESI užpildytą Atitikties deklaraciją tiesiogiai (pristatyti į VATESI), per atstumą (paštu) arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu arba per kontaktinį centrą, pavyzdžiui, www.lietuva.gov.lt).


Atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams deklaracijos forma (.docx, .pdf) (Reikalavimų 2 priedas).