Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip Ignalinos AE vykdo 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų turbinų salių įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus

Išmontavimo darbai

2016 m. gruodžio 14 d. VATESI patikrino, kaip Ignalinos AE vykdo 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų turbinų salių įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus.
VATESI specialistai tikrino, kaip Ignalinos AE laikosi saugos reikalavimų vykdydama IAE 1-jo ir 2-jo energijos blokų turbinų salių įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, ar atliekų laikino saugojimo vietos ir kaupiamosios saugyklos įrengtos pagal patvirtintą projekto dokumentaciją. Taip pat buvo įvertintas įrangos, liekančios eksploatacijoje (nutekamųjų vandenų priėmimo, techninio vandens tiekimo, stacionarios gaisro gesinimo, ventiliacijos, elektros tiekimo, apšvietimo, vandentiekio, kanalizacijos sistemų), izoliavimas ir ženklinimas.

  
Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių nenustatyta.