Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patvirtinta, kad VATESI integruota kokybės vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus

UAB „Sertika“ atliko Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) kokybės vadybos sistemos pakartotinį sertifikavimo auditą ir išdavė atitikties sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad VATESI kokybės vadybos sistema atitinka Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.

 

VATESI vadybos sistemos taikymo sritis apima branduolinės energetikos srities ir šios srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais saugos (šios veiklos branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų) valstybinio reglamentavimo ir priežiūros veiklą.

 

Gautas sertifikatas atitiktį Lietuvos standarto ISO 9001 reikalavimams patvirtina jau ketvirtąjį kartą. Nuo 2015 m. birželio mėn. VATESI vadybos sistema diegiama ir tobulinama atsižvelgus ir į Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standartų reikalavimus. Pagrindinis šios srities saugos standartas (angl. GSR Part 2) „Lyderystė ir vadyba saugos srityje“.

 

VATESI įdiegta integruota vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių standartų reikalavimus, užtikrina aukštą VATESI teikiamų paslaugų kokybę, gerina vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą. Vadybos sistema yra nuolat tobulinama atsižvelgiant į veiklos aplinkos pokyčius, išorės ir vidaus auditų rezultatus, esamus pasiūlymus gerinimui bei besikeičiančius suinteresuotųjų šalių poreikius.