Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Lietuva prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos branduolinio saugumo srityje

2024 m. pradžioje Lietuva prisijungė prie branduolinio saugumo vidinių grėsmių mažinimo iniciatyvos. Šią iniciatyvą 2016 m. paskelbė JAV, siekdamos atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į tai, kad  darbuotojai ar kiti asmenys turintys prieigos teises prie įrangos, medžiagų ar sistemų, bei turintys tam tikrus įgaliojimus ir žinias, gali tapti grėsme branduoliniam saugumui, jeigu savo turimas žinias ir galimybes nuspręstų panaudoti blogiems ketinimams įgyvendinti. Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šią iniciatyvą išplatino kaip informacinį cirkuliarą INFCIRC/908 (angl. „Joint Statement on Mitigating Insider Threats“), taip suteikdama galimybę prie jos prisijungti ir kitoms šalims.

Prisijungdama prie šios iniciatyvos Lietuva įsipareigojo visapusiškai palaikyti TATENA darbotvarkę šioje srityje bei taikyti vidinių grėsmių mažinimo priemones formuojant branduolinio saugumo politiką šalyje, vykdant branduolinio saugumo reglamentavimą bei taikant prevencines priemones branduolinės energetikos objektuose.

Bendras supratimas apie vidines grėsmes ir atitinkamų prevencinių priemonių taikymas suteikia galimybę tarptautinei bendruomenei stiprinti branduolinį saugumą tiek nacionaliniu, tiek pasauliniu mastu.  Šiuo metu prie iniciatyvos yra prisijungusios daugiau nei 30 TATENA šalių narių ir Interpolas.

Lietuva prisijungė ir prie vėliau šiais metais JAV išplatinto iniciatyvos atnaujinimo. Atnaujintoje iniciatyvoje išreiškiamas palaikymas suburtai tarptautinei darbo grupei ir jos valdymo komiteto pastangoms tobulinti tarptautinės bendruomenės praktiką, taikant praktinius produktus ir priemones vidaus grėsmių mažinimo srityje. Taip pat šalys raginamos dalintis turima patirtimi.