Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

2024 m. pirmojo ketvirčio ūkio subjektų patikrinimų rezultatai

2024 m. pirmąjį ketvirtį VATESI atliko 7 patikrinimus VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje.

Jų metu VATESI specialistai patikrino, kaip įmonė laikosi saugos reikalavimų vykdydama branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų eksploatavimą ir techninę priežiūrą, nebereikalingos įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo darbus. Patikrintos eksploatuojamos techninio vandens ir avarinio elektros tiekimo sistemos, saugai svarbių slėginių komponentų techninė būklė. Taip pat VATESI specialistai patikrino, ar tinkamai atliekami Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radioaktyviųjų atliekų pakuočių formavimo darbai ir ar jos tinkamai transportuojamos į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, ar saugiai eksploatuojama trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų pakuočių buferinė saugykla.

Patikrinimų metu nustatyti 2 pažeidimai, dėl kurių pateiktas privalomas vykdyti nurodymas. Nustatytus pažeidimus VĮ Ignalinos atominė elektrinė šalina su VATESI suderintais terminais.

Dėl nustatytų pažeidimų nebuvo viršytos ūkio subjektų darbuotojų apšvitos dozės, nebuvo pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, nepablogėjo saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką nebuvo išmesta radionuklidų.

Taip pat šiuo laikotarpiu VATESI specialistai tikrino, kaip UAB „Montuotojas” laikosi radiacinės saugos reikalavimų, vykdydamas veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (Ignalinos AE). Taip pat patikrinta, kaip Radiacinės saugos centras ir UAB „Polimaster Europe“ atlieka turimų branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją, bei kaip Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas apskaito ir kontroliuoja turimas branduolines medžiagas. Šių patikrinimų metu teisės aktų reikalavimų pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.

VATESI, vykdydama branduolinės energetikos objektų saugos priežiūrą ir atlikdama ūkio subjektų veiklos patikrinimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, branduolinės saugos reikalavimais, taip pat atskiroms sritims parengtais kontroliniais klausimynais. Daugiau informacijos šia tema skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.