Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Ignalinos AE veikiančiuose objektuose užbaigti visi pagal „streso testus“ numatyti saugos gerinimo darbai

2015 metų pabaigoje VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau - Ignalinos AE) įdiegė naują vandens lygio matavimo įrangą abiejų energijos blokų panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuose ir pateikė VATESI darbų įvykdymo ataskaitą. Įdiegta įranga skirta stebėti vandens lygį panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuose. Labai mažai tikėtinų (neprojektinių) avarijų atvejais, elektrinės darbuotojams įranga padės priimti sprendimus, kad būtų tinkamai suvaldytos tokios avarijos ar sušvelninti jų padariniai.


Šiame etape Ignalinos AE užbaigė visus saugos gerinimo darbus, kurie buvo numatyti pagalstreso testų rezultatus galutinai sustabdytuose Ignalinos AE energijos blokuose ir esamoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje.


Kitos jau įdiegtos priemonės pagal Branduolinės saugos gerinimo planą: skirtingose Ignalinos AE išorinėse pastatų vietose sumontuoti elektros lizdai avariniams mobiliems dyzeliniams generatoriams prijungti, įvertintas Avarijų valdymo centro atsparumas neprojektiniam žemės drebėjimui, patikslintos atitinkamos avarinės parengties instrukcijos, įvertintos panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų vandens lygio ir temperatūros matavimo įrangos veikimo galimybės neprojektinių avarijų sąlygomis.


Po 2011 m. kovo mėn. įvykusios avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje buvo dar kartą peržiūrėta visų Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, esančių branduolinių elektrinių ir panaudoto branduolinio kuro saugyklų sauga atliekant vadinamuosius testavimus nepalankiausiomis sąlygomis (streso testus).