Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Nauja panaudoto branduolinio kuro saugykla

 

Panaudotas branduolinis kuras yra ilgaamžės didelio aktyvumo radioaktyviosios atliekos. Lietuvoje panaudotas branduolinis kuras nėra perdirbamas. Iškrovus iš reaktoriaus, keletą metų jis laikomas šalia reaktoriaus įrengtuose baseinuose, o vėliau – specialioje šalia atominės elektrinės esančioje panaudoto branduolinio kuro saugykloje. Visas panaudotas branduolinis kuras iš Ignalinos AE į šią saugyklą netilps, todėl būtina statyti naują saugyklą. Įgyvendinus jos statybos ir įrengimo projektą, Ignalinos AE bus aprūpinta įrengimais bei įranga, kuri užtikrins saugų panaudoto branduolinio kuro išėmimą iš kuro išlaikymo baseinų, jo pervežimą į naują saugyklą bei saugų jo laikymą ne mažiau kaip 50 m.  

 

Pagrindiniai su projekto įgyvendinimu susiję įvykiai

 

• 2003 m. gegužės mėn. – VATESI suderino projekto techninę užduotį.

• 2005 m. sausio mėn. – Ignalinos AE pasirašė kontraktą su konsorciumuGNS-NUKEM (Vokietija).

• 2005 m. rugpjūčio mėn. – VATESI suderino poveikio aplinkai vertinimo programą.

• 2007 m. kovo mėn. – VATESI suderino poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

• 2007 m. balandžio mėn. – VATESI išdavė licenciją, suteikiančią teisę projektuoti Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugyklą.

• 2007 m. lapkričio mėn. – Aplinkos ministerija priėmė sprendimą dėl Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro laikinos saugyklos įrengimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu.

• 2007 m. gruodžio mėn. – Ignalinos AE VATESI peržiūrai pateikė naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos techninį projektą ir preliminarią jo saugos analizės ataskaitą.

• 2009 m. balandžio mėn. – VATESI suderino Ignalinos AE naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos techninį projektą ir preliminarią jo saugos analizės ataskaitą.

• 2009 m. rugsėjo mėn. – VATESI išdavė Ignalinos AE licenciją statyti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą.

• 2010 m. gruodžio mėn. – Ignalinos AE kreipėsi į VATESI su prašymu išduoti licenciją eksploatuoti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą ir pateikė dokumentų pateikimo į VATESI grafiką, kurį dėl vėluojančių statybos projektų reikėjo tikslinti.

• 2013 m. lapkričio mėn. – VATESI pradėjo vertinti pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo techninį projektą ir pirminę saugos analizės ataskaitą (statomos naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos – B1 projekto – techninio projekto ir pirminės saugos analizės ataskaitos priedus).

• 2014 m. balandžio mėn. – VATESI pateikė pastabas Ignalinos AE pažeisto panaudoto branduolinio kuro tvarkymo techniniam projektui ir pirminei saugos analizės ataskaitai. Per 2014 m. įvertinti penkių panaudoto branduolinio kuro saugyklos modifikacijų (konteinerio CONSTOR RBMK1500/M2, jo dangčio suvirinimo, vartytuvo, saugyklos krano seisminių atramų ir amortizatorių) saugą pagrindžiantys dokumentai ir suderintos keturios modifikacijos.

• 2015 m. liepos mėn. – VATESI suderino VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktą techninį sprendimą ir modifikuotų konteinerių, skirtų panaudotam branduoliniam kurui laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje saugoti, saugą pagrindžiančius dokumentus.

• 2016 m. rugsėjo mėn. – VATESI išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei eksploatuoti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą.

• 2017 m. vasario mėn. – VĮ Ignalinos atominė elektrinė kreipėsi į VATESI su prašymu išduoti leidimą pradėti pramoninį laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos eksploatavimą.

 

·         • 2017 m. gegužės 4 d. – VĮ Ignalinos atominei elektrinei atlikus karštuosius bandymus ir įrodžius, kad jau yra tinkamai pasirengusi saugiai eksploatuoti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą, VATESI išdavė leidimą pramoninei saugyklos eksploatacijai.

 

 

 

 

Atnaujinta 2017-05-19