Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų saugykla

Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų saugykla skirta radioaktyviųjų atliekų aktyvumui matuoti, taip pat atliekoms kaupti ir saugoti, iki jos bus išvežtos į labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Saugykloje saugomos atliekos iš anksto surūšiuotos jų susidarymo vietose ir supakuotos į atitinkamas pakuotes. Numatoma, kad saugykla bus eksploatuojama apie 30 metų, kol bus baigti Ignalinos AE pramoninėje aikštelėje esančių pastatų ir statinių dezaktyvavimo ir išmontavimo darbai.

 

2009 m. pabaigoje suderinus saugyklos techninį projektą ir preliminarią jo saugos analizės ataskaitą, 2010 m. VATESI išdavė Ignalinos AE licenciją statyti saugyklą. 2012 m. balandžio mėnesį buvo atlikti saugyklos bandymai naudojant radioaktyviąsias medžiagas ir išduota licencija, suteikianti teisę eksploatuoti saugyklą. 2013 m. gegužės mėnesį išduotas leidimas pramoninei saugyklos eksploatacijai.

 

Saugyklos pastatas – gelžbetonio konstrukcija. Pagal projektą šioje saugykloje gali būti saugoma 4 000 m³ galutinai apdorotų radioaktyviųjų atliekų. 2015 m. pradžioje saugykloje buvo saugoma 64 konteineriai su nedegiomis radioaktyviosiomis atliekomis (867,02 m3) ir 64 supresuotų atliekų pakuotės.

 

Atnaujinta 2016-06-01