Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Išduotos ir šiuo metu galiojančios VATESI licencijos ir leidimai

Nr.

Licencijos/ leidimo numeris; išdavimo ir pakeitimų datos

Licencijos/leidimo turėtojas; įmonės kodas

Licencijos/leidimo rūšis ir licencijuota veikla

1.

12/99 (P)

Išdavimas:

2004-07-29

Pakeitimai:

2006-03-10

2007-03-06

2010-10-27

2010-12-29

2011-02-23

2011-10-19

2012-07-24

2015-10-12

2016-10-18

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ Ignalinos AE), įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimas

2.

3/2000 (P)

Išdavimas:

2004-07-22

Pakeitimai:

2006-11-27

2008-08-18

2009-02-28

2011-02-23

2012-09-04

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

Ignalinos atominės elektrinės panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio saugojimo saugyklos eksploatavimas

3.

1/2004

Išdavimas:

2004-01-26

Pakeitimai:

2012-10-10

AB „Lietuvos geležinkeliai“, įmonės kodas 110053842

Rūšis:

Licencija vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir branduolines ir daliąsias medžiagas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais

Licencijuota veikla:

branduolinio kuro transportavimas

4.

2/2004

Išdavimas:

2004-09-15

Pakeitimai:

2006-03-10

2007-11-19

2010-12-09

2011-02-23

2012-07-24

2013-09-04

2014-06-08

2014-11-28

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 2554500800

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko eksploatavimas

5.

1/2006

Išdavimas:

2006-03-10

Pakeitimai:

2011-02-23

2012-09-04

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

Ignalinos atominės elektrinės sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimas

6.

16.1-86 (2012)

Išdavimas:

2012-04-19

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Leidimas įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose

Licencijuota veikla:

branduolinio kuro ciklo (radioaktyviųjų) medžiagų į Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę įvežimas ir bandymų panaudojant branduolinio kuro ciklo (radioaktyviąsias) medžiagas Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykloje pirmasis atlikimas

7.

16.1-87 (2013)

Išdavimas:

2013-05-16

Pakeitimai:

2015-07-17

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

Ignalinos atominės elektrinės labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimas

8.16.1-88 (2013)

Išdavimas:

2013-05-28

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą

Licencijuota veikla:

pradėti pramoninį Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą

9.16.1-89 (2015)

Išdavimas:

2015-12-23

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080Rūšis:

Licencija statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

Ignalinos atominės elektrinės labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyba ir eksploatavimas

10.16.1-90 (2016)

Išdavimas:

2016-06-13

Pakeitimas:

2019-01-17

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą

Licencijuota veikla:

eksploatuoti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą

11.

16.1-91 (2016)

Išdavimas:

2016-09-20

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą

Licencijuota veikla:

panaudoto branduolinio kuro saugyklos, pastatytos pagal techninį projektą Nr. 05I00203000 (Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos eksploatavimas)

12.

16.1-92 (2017)

Išdavimas:

2017-05-04

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą

Licencijuota veikla:

pradėti pramoninį panaudoto branduolinio kuro saugyklos, pastatytos pagal techninį projektą Nr. 05100203000, (Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos) eksploatavimą

13.

16.1-93 (2017)

Išdavimas:

2017-06-08

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą

Licencijuota veikla:

eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, pastatytą pagal techninį projektą Nr. 05IO0204000 (kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginį, B2-1 projektas)

14.

16.1-94 (2017)

Išdavimas:

2017-10-12

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektus

Licencijuota veikla:

eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, pastatytus pagal techninį projektą Nr. 05IO0204000 (kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginius, B3/4 projektas)

15.

16.1-95 (2017)

Išdavimas:

2017-11-22

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

statyti ir eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų atliekyną pagal techninį projektą Nr. SM1301P25 (Mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną

 

Atnaujinta 2019-01-21