Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Išduotos ir šiuo metu galiojančios VATESI licencijos ir leidimai

Nr.

Licencijos/ leidimo numeris; išdavimo ir pakeitimų datos

Licencijos/leidimo turėtojas; įmonės kodas

Licencijos/leidimo rūšis ir licencijuota veikla

1.

12/99 (P)

Išdavimas:

2004-07-29

Pakeitimai:

2006-03-10

2007-03-06

2010-10-27

2010-12-29

2011-02-23

2011-10-19

2012-07-24

2015-10-12

2016-10-18

2019-05-14

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ Ignalinos AE), įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimas

2.

3/2000 (P)

Išdavimas:

2004-07-22

Pakeitimai:

2006-11-27

2008-08-18

2009-02-28

2011-02-23

2012-09-04

2019-12-10

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

eksploatuoti panaudoto branduolinio kuro saugyklą, pastatytą pagal techninį projektą 96-05855И1 (Panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio saugojimo saugyklą)

 

3.

2/2004

Išdavimas:

2004-09-15

Pakeitimai:

2006-03-10

2007-11-19

2010-12-09

2011-02-23

2012-07-24

2013-09-04

2014-06-08

2014-11-28

2019-05-14

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 2554500800

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

1. eksploatuoti galutinai sustabdytą Ignalinos atominės elektrinės antrąjį energijos bloką;

2. eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius:

- bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą (158 pastatas);

- kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklas (155, 155/1, 157, 157/1 pastatai);

- skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimo įrenginius (150 pastatas);

- skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo įrenginį (150 pastatas).

 

4.

1/2006

Išdavimas:

2006-03-10

Pakeitimai:

2011-02-23

2012-09-04

2019-10-09

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

eksploatuoti Ignalinos atominės elektrinės sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklą, pastatytą pagal techninį projektą Nr. INPP/IPD-P18/37

5.

16.1-86 (2012)

Išdavimas:

2012-04-19

Pakeitimai:

2019-09-26

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Leidimas įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose

Licencijuota veikla:

įvežti radioaktyviąsias medžiagas (išskyrus branduolines medžiagas) į radioaktyviųjų atliekų saugyklos, pastatytos pagal techninį projektą Nr. 7930 (Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos) aikštelę ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant radioaktyviąsias atliekas (išskyrus branduolines medžiagas)  šiame branduolinės energetikos objekte

6.

16.1-87 (2013)

Išdavimas:

2013-05-16

Pakeitimai:

2015-07-17

2019-09-26

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų saugyklą, pastatytą pagal techninį projektą Nr. 7930 (Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą)

7.16.1-88 (2013)

Išdavimas:

2013-05-28

Pakeitimai:

2019-09-26

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą

Licencijuota veikla:

pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų saugyklos, pastatytos pagal techninį projektą Nr. 7930 (Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos) eksploatavimą

8.16.1-89 (2015)

Išdavimas:

2015-12-23

Pakeitimas:

2019-11-05

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080Rūšis:

Licencija statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

statyti ir eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų atliekyną pagal techninį projektą Nr. 7930/1 (Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną)

 

9.16.1-97 (2021)

Išdavimas:

2021-05-13

 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080Rūšis:

Licencija vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą

Licencijuota veikla:

vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

10.

16.1-91 (2016)

Išdavimas:

2016-09-20

Pakeitimai:

2019-07-26

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą

Licencijuota veikla:

panaudoto branduolinio kuro saugyklos, pastatytos pagal techninį projektą Nr. 05IO0203000 (Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos) eksploatavimas

11.

16.1-92 (2017)

Išdavimas:

2017-05-04

Pakeitimai:

2019-07-26
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą

Licencijuota veikla:

pradėti pramoninį panaudoto branduolinio kuro saugyklos, pastatytos pagal techninį projektą Nr. 05IO0203000, (Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos) eksploatavimą

12.

16.1-93 (2017)

Išdavimas:

2017-06-08

Pakeitimas:

2019-06-03


VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektą

Licencijuota veikla:

eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, pastatytą pagal techninį projektą Nr. 05IO0204000 (B2-1 kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginį)

 

13.

16.1-94 (2017)

Išdavimas:

2017-10-12

2019-05-16

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektus

Licencijuotos veiklos:

1) eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, pastatytą pagal techninį projektą Nr. 05IO0204000;


2) eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų saugyklą, pastatytą pagal techninį projektą Nr. 05IO0204000.
1 ir 2 punktuose nurodyti įrenginiai – B3/4 projekto kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginiai.

14.

16.1-95 (2017)

Išdavimas:

2017-11-22

Pakeitimas:

2020-01-07

VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080

Rūšis:

Licencija statyti ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus)

Licencijuota veikla:

statyti ir eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų atliekyną pagal techninį projektą Nr. SM1301P25 (Mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną)
15.16.1-96 (2019)

Išdavimas:

2019-04-30
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080Rūšis:

Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą

Licencijuota veikla:

pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, pastatyto pagal techninį projektą Nr. 05IO0204000 (B2-1 projekto kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginio), eksploatavimą

 

Atnaujinta 2021-05-17