Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla

 

Nuosėdos iš koncentrato, jonų kaitos dervos iš Ignalinos AE vandens valymo ir skystųjų atliekų apdorojimo sistemų, pagalbinė filtravimo medžiaga (perlitas) yra cementuojamos cementavimo įrenginyje. Sucementuotos atliekos saugomos Ignalinos AE 158/2 pastate.

 

Cementavimo įrenginio ir sucementuotų atliekų saugyklos (158/2 pastatas) projektas parengtas 2002 m. Cementavimo įrenginio ir saugyklos sauga buvo įvertinta preliminarioje saugos analizės ataskaitoje, kurią VATESI peržiūrėjo padedant SIP/RISKAUDIT (dabar SKI/RISKAUDIT) konsorciumui bei techninės paramos organizacijoms pagal PHARE projektą „Parama VATESI ir Lietuvos techninės paramos organizacijoms licencijuojant veiklą susijusią su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu“. 2003 m. VATESI išdavė licenciją šių įrenginių statybai. 2004 m. buvo pastatyta saugykla, sumontuotas cementavimo įrenginys bei paruošta galutinė saugos analizės ataskaita, kurią įvertino VATESI. 2006 m. sausio mėn. VATESI patikrino Ignalinos AE pasirengimą eksploatuoti sukietintų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir cementavimo įrenginį. 2006 m. kovo 10 d. VATESI išdavė licenciją eksploatuoti sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir papildžiusi Ignalinos AE 2-ojo bloko licenciją leido eksploatuoti cementavimo įrenginį.

 

Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla – gelžbetonio konstrukcija. Pagal projektą šioje saugykloje atliekų pakuotės gali būti saugomos 60 metų. Iš viso bus apdorota ir šioje saugykloje saugoma 6 000 m³ skystųjų radioaktyviųjų atliekų. Cementu sukietintos atliekos supilamos į statines, kurios dedamos į saugojimo konteinerį (atliekų pakuotes). Pastate galima sutalpinti 6 300 saugojimo konteinerių. Vieno konteinerio tūris yra apie 5,6 m3, jame telpa 8 statinės (kiekvienos jų tūris – 200 l). Iki 2015 m. pagamintos 8492 cementuotų atliekų statinės.

 

 

Atnaujinta 2016-06-01.