Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos saugą reglamentuojančių teisės aktų sistema

TA struktūra 2011 Branduolinių (atominių) elektrinių statybos vietų (aikštelių) vertinimas, projektavimas, statyba, eksploatavimas, eksploatavimo nutraukimas Radiacinė sauga Saugos vertinimas Priešgaisrinė sauga Fizinė sauga Eksploatavimo nutraukimas Vadybos sistemos Avarinė parengtis Valstybinio reguliavimo organizavimas Branduolinio ginklo neplatinimo kontrolė Bendrieji saugos reikalavimai ir taisyklės Specialieji saugos reikalavimai ir taisyklės Fundamentalieji saugos principai Reglamentavimo sritys Pagrindiniai branduolinės energetikos saugos tarptautiniai, Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktai Radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų statybos vietų (aikštelių) vertinimas, projektavimas, statyba, eksploatavimas, eksploatavimo nutraukimas Radioaktyviųjų atliekų atliekynų statybos vietų (aikštelių) vertinimas, projektavimas, statyba, eksploatavimas, uždarymas, uždarytų atliekynų priežiūra Branduolinių, daliųjų ir branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimas